Novinky

Třídní schůzky prvních ročníků

2023 18. 9.

se budou konat v úterý 19. září od 16 hodin. Těšíme se na účast zákonných zástupců!

Oslavy 140 let školy

2023 10. 9.

Přijďte se podívat!

Opravné maturitní zkoušky (vč. ústních)

2023 23. 8.

Opravná písemná zkouška z CJL se koná v úterý 29. 8. 2023 od 9:00.

Opravná maturitní zkouška z praktických předmětů se koná ve středu 30. 8. 2023 od 8:00 v učebně 202, losování témat již v 7:45.

Ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu se konají ve dnech 6. 9. a 7. 9. 2023, maturanti se dostaví na zahájení maturit 6. 9. 2023 v 7:45, učebna 204.

Seznamy učebnic

2023 27. 6.

Vodácký kurz se třetími ročníky

2023 26. 6.

V pondělí 19. června jsme se pod vedením Jana Křikavy vydali na vodácký kurz - naším cílem bylo sjet řeku Vltavu z Vyššího Brodu do Boršova. Čestným průvodcem nám byl Václav Doubrava, dlouholetý vedoucí vodáckých kurzů na naší škole. 

Ve Vyšším Brodu jsme si přebalili všechny naše věci do barelů (a že jich nebylo málo) a rozdělili se do kánoí, dvou raftů a někteří si poprvé vyzkoušeli, jaké to na vodě je, jak důležité je udržovat stabilitu a ve dvojicích se správně a včas domluvit na vykonávaných aktivitách. Hned po 900 metrech nás čekal jez U Bílého mlýna, kde si žáci mohli poprvé vytrénovat svoje schopnosti rychle a správně reagovat. Na jezu Herbertov a následné peřeji si někteří vyzkoušeli plavbu ve vestách a koordinovanou pomoc při chytání uplavených lodí nebo barelů. Poslední jez, který nás první den čekal, byl Rožmberk. Kempovali jsme po více než 20 najetých říčních kilometrech v kempu u Fíka.

V úterý nás čekalo jezů ještě více, proplouvali jsme totiž jezy Větřní - Pečkovský mlýn, U papouščí skály (Konopa) a pak následovaly jezy v Českém Krumlově (U Rechlí, U Liry, Mrázkův mlýn a U Jelení lávky). Na jezu U Liry jsme se trochu zastavili, vyjmuli věci z kánoí a pořádně si (někteří i šestkrát) vyzkoušeli koordinaci při splavování jezů. Kempovali jsme po téměř 18 najetých říčních kilometrech v kempu Krumlov.

Ve středu jsme si pěkně vyzkoušeli plavbu v soulodí a na klidné vodě jsme našli též příležitost pro několik tělocvikářských tríčků. Ten den jsme sjížděli pouze jez Zlatá koruna, za kterýžto jsme se odměnili obědem. Po obědě byla naše plavba ozvláštněna místy vydatným deštěm, kde jsme si mohli vyzkoušet plavbu nejen při vedru a slunečním svitu. Voda se během deště znatelně oteplila a my jsme pomalu vjížděli do méně obydlené oblasti. Kempovali jsme po 21 najetých říčních kilometrech v tábořišti Dívčí kámen.

Ve čtvrtek jsme absolvovali asi dvacetikilometrovou procházku spojenou s výstupem na horu Kleť (1084 m. n. m.), přičemž poslední úsek většina z nás jela lanovkou. Počasí nám přálo, nádherně svítilo sluníčko, a tak se nám procházka moc líbila. Odměnou na Kleti nám byla již předchozí den oslavovaná česneková polévka. Odpoledně jsme se poté sbalili a přesunuli posledních necelých 10 říčních kilometrů do kempu Poslední štace. Tam na nás již čekala grilovaná kuřátka, čímž jsme krásně zakončili naše plavební úsilí.

Děkujeme především učitelům tělesné výchovy za zajištění tohoto kurzu plného zážitků a utužené spolupráce. Měli jsme moc pěkné počasí (ani přes noc teplota neklesla pod 17 stupňů) a kurz jsme si opravdu užili. 

Žáci C3, E3, S3 a U2

Exkurze do Židovských muzeí v Praze

2023 16. 6.

V pátek 16. června jsme se ve složení E1, PhDr. et Mgr. Jana Trousilová, Ph.D. a Ing. Václav Němec, MBA vydali na exkurzi po pražském židovském městě a židovských muzeích. Do židovského města jsme vstupovali přes Staroměstské náměstí a náměstí Franze Kafky. Jako první jsme shlédli Maiselovu synagogu, následovala Pinkasova synagoga a Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga, Staronová synagoga a končili jsme Španělskou synagogou. Více než kvalifikovanou průvodkyní nám byla paní doktorka Trousilová, která prohlídku zahájila stručným historickým úvodem a informacemi o působení Židů v českých zemích. Následovaly konkrétní informace jak k židovství, tak ke konkrétním shlédnutým objektům.  

Začali jsme v Maiselově synagoze, která nás okouzlila svou impozantní architekturou a bohatě zdobenými interiéry. Obdivovali jsme zde umělecká díla a vystavené předměty, které přinášely pohled do života pražské židovské komunity.

Pokračovali jsme do Pinkasovy synagogy, která nás zasáhla svou hlubokou emocionální silou. Vnitřek synagogy je věnován památce obětí holokaustu a zdobí ho tisíce jmen holocaustových obětí napsaných na stěnách. Byla to dojemná připomínka tragédie a připomněla nám nutnost uchovávat a ctít památku těch, kteří ztratili život během tohoto temného období dějin.

Následoval Starý židovský hřbitov, který je nejen jedním z nejstarších židovských hřbitovů v Evropě, ale také svědectvím bohaté historie židovského osídlení v Praze. Procházeli jsme mezi starobylými náhrobky, které přinášely příběhy a tradice minulých generací.

Dalším zastavením byla Klausová synagoga, která nás okouzlila svou neoklasicistní architekturou a interiérem zdobeným uměleckými díly. Zde jsme se dozvěděli více o životě pražských židů v minulosti a jejich významu pro kulturní dědictví města.

Následovala Staronová synagoga, která je nejstarší aktivní synagogou v Evropě. Procházeli jsme jejím prostorným interiérem a obdivovali unikátní architekturu. Zde jsme se také dozvěděli o významných událostech, které se v synagoze odehrály.

Naše putování jsme zakončili návštěvou Španělské synagogy, která je považována za jednu z nejkrásnějších synagog v Evropě. Obdivovali jsme její elegantní design a bohatou výzdobu. Španělská synagoga nám připomněla kulturní rozmanitost a historický význam pražské židovské komunity.

Praxe v Katowicích

2023 5. 6.

Vždy v druhé polovině května čeká žáky druhých a třetích ročníků maturitních oborů čtrnáctidenní souvislá praxe. Tento školní rok mělo 35 z nich možnost zúčastnit se praxí v zahraničí, a to konkrétně v polských Katowicích. Pobyt a cesta byly hrazeny z programu Evropské unie Erasmus+, do něhož je naše škola zapojena už od roku 2014. Od loňska přibyla možnost odborných stáží a jsme rádi, že můžeme studentům ukázat, jak to chodí v jiných zemích, a také jim pomoci získat další dovednosti, jako je komunikace v cizím jazyce, práce v týmu, samostatnost atd.

O víkendu mohli studenti vyrazit na výlet do zábavního parku Energylandia, pro zájemce byla připravena exkurze do koncentračního tábora Osvětim. Po práci ve firmách poznávali Katowice a okolí, zahráli si bowling a zaplavali v aquaparku v Tychy.

Stěhování městské knihovny

2023 18. 5.

Dnes naši studující (a ovšem i vyučující) pomáhali se stěhováním knihovny do nových krásných prostor. A byli jsme paní ředitelkou i pochválení ;-)