Novinky

Videa z maturitních plesů

2023 22. 3.

Videa z maturitních plesů C4, U3 i E4S4 můžete shlédnout na školním YouTube kanále.

Exkurze C2 do ŠKODA AUTO

2023 17. 3.
V pátek 17. 3. 2023 se žáci třídy C2 se dvěma vyučujícími vydali na exkurzi do firmy ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Po cestě již Václav Němec, s ohledem na svoje dřívější působení ve firmě, seznámil žáky se základními milníky vývoje firmy. Na místě žáci absolvovali prohlídku vybraných výrobních prostor firmy (lisovna, svařovna), kde mohli spatřit na vlastní oči zcela automaticky vykonávané výrobní procesy, čímž si zvýšili interní motivaci ke studiu především předmětu IOT. Dalším bodem programu byla komentovaná prohlídka ŠKODA AUTO Muzea včetně depozitáře, kde žáci prošli celou historií firmy začínající s výrobou kol Slavia pod názvem Laurin a Klement.
 

Zveřejňujeme kritéria přijímacího řízení

2023 19. 1.

Kritéria pro přijímání uchazečů v roce 2023 jsou zveřejněna na tomto odkazu.

Další informace najdete v sekci "Pro uchazeče".

Těšíme se na všechny zájemce o studium na naší škole!

Přechod na nového dodavatele obědů

2023 19. 1.
Zveřejňujeme harmonogram přechodu SPŠEK z původního dodavatele obědu SZEŠ na nového dodavatele 3. ZŠ Rakovník.
  1. K 20. 1. 2023 bude uzavřen systém strávníků na SZEŠ. Od 20. 1. 2023 již neobjednávejte obědy na další týden. Pokud někdo oběd již objednal, bude mu objednávka zrušena.
  2. Od 19. 1. 2023 již neposílejte peníze na účet SZEŠ.
  3. Zůstatky na účtech u SZEŠ budou vráceny na účet odesílatele.
  4. Od 20. 1. 2023 do 27.1.2023 bude probíhat přeložení databáze strávníků.
  5. Do 27. 1. 2023 obdrží všichni strávníci nové bankovní spojení na nového dodavatele 3. ZŠ Rakovník (číslo účtu, variabilní symbol) a od tohoto data si strávníci budou moci vkládat peníze na tento nový účet.
  6. Ve dnech 23. 1. – 26. 1. 2023 proběhne převod databáze z SZEŠ na 3. ZŠ Rakovník.
  7. Ve dnech 30. 1. – 31. 1. 2023 proběhne testovací výdej na novém připojení.
  8. Od 30. 1. 2023 si budou moci strávníci objednávat obědy na 1. 2. 2023 a dále.
  9. 1. 2. 2023 začne ostrý provoz výdeje obědů.

Vyhlášení školního maskota

2023 13. 1.

Na konci kalendářního roku probíhala v naší škole soutěž, v níž jsme hledali školního maskota. Do 16. 12. 2022 měli možnost studující vytvořit návrh, který by reprezentoval všechny obory vyučované na naší průmyslovce. Dohromady se nám sešlo 17 návrhů, které vzešly jak od studentek či studentů maturitních oborů, tak učňovských oborů.

 

Vítězný návrh vybírali zaměstnanci školy v tajném hlasování. S celkovým počtem 15 hlasů jednoznačně zvítězil návrh Anny Pondělíčkové (C3), na druhém místě se umístila její spolužačka Adriana Štýbrová, o třetí místo se podělili Radek Matoušek (E1) a dvojice Tomáš Sýkora, Matouš Bohuňovský (oba C3). Výherci obdrží hodnotné dary.

 

Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme a Aničce blahopřejeme k vítězství.