Novinky

Výlet C1

2022 29. 6.

Konec června je ve školách tradičně ve znamení výletů. Na první z nich se vydala třída C1. Jeho cílem bylo paintballové hřiště v objektu bývalé vojenské základny ve Žďáru u Jesenice. Byl to výlet vpravdě adrenalinový! Pro některé premiéra, které se ale všichni zhostili se ctí! Oba týmy se do bitev vrhly hlava nehlava a předváděly neskutečné bojové akce. Skvělý den plný pohody, legrace, bolesti i rozmarů počasí jsme si všichni užili.

Seznam učebnic pro maturitní obory

2022 29. 6.

Na těchto odkazech najdete seznam studijní literatury pro obory s maturitní zkouškou:

Informační technologie - třída C1 zde

Elektrotechnika - třída E1 zde

Strojírenství - třída S1 zde

Prosíme o jejich zajštění do začátku nového školního roku.

Učebnice pro učňovské obory (třída U1) není před začátkem školního roku nutné pořizovat, ve většině případů jsou nahrazeny materiály vytvářenými vyučujícími.

 

 

Škola hrou: Model motherboardu

2022 20. 6.

Žáci třídy C1 se posledních několik hodin zabývali tvorbou modelu základní desky. V rozdělení na týmy zhruba po čtyřech si měli za úkol vybrat originální materiál, ze kterého model základní desky vytvoří tak, aby byl věrný originálu a zároveň se neopakoval.

Projekt EDUCRU Climate Contest

2022 16. 6.

Studijní tým Průmyslovky na soutěžním projektu EDUCRU Climate Contest

Erasmus+ setkání v polském Krakowě

2022 13. 6.

Již předposlední setkání projektu EDU-Play 4.0 proběhlo od 1. do 10. června 2022 v Polsku. Naše delegace deseti studentů a tří učitelů se podílela na dokončení pinballových stolů, na kterých jsme už pilně pracovali na zářijovém setkání v německém Mainzu a v březnu u nás ve škole. V září nás čeká setkání poslední, opět na půli cesty v Rakovníku, kdy proběhne závěrečné zhodnocení projektu a také velký mezinárodní turnaj škol v pinballu. Už nyní se těšíme na naše zahraniční přátele!

Ukončení 2. kola přijímacího řízení

2022 9. 6.

Vzhledem k tomu, že kapacita naší školy pro příští rok je zcela zaplněna, prosíme, neposílejte již další přihlášky ke studiu. Rozhodnutí by muselo být vzhledem k této okolnosti záporné. 

Zároveň děkujeme všem, kteří nám dali důvěru! 

Praxe ve WBS Dresden

2022 6. 6.

Druhá skupina žáků třetích ročníků oboru Strojírenství a Elektrotechnika se účastní odborné zahraniční praxe v německých Drážďanech ve školicím centru WBS Training AG. Tato praxe je zaměřená na robotiku. Každý den se žáci účastní odborné teoretické i praktické výuky pod vedením lektora Victora Abimboly. Po každodenní povinné výuce v anglickém jazyce je pro studenty připraven bohatý program, například prohlídka historického centra Drážďan spolu s průvodcem, návštěva skleněné manufaktury Volkswagen, kde žáci mohli shlédnout výrobu elektrických modelů ID, či návštěvu centra obdobného k české Techmanii. Na sobotu organizátoři naplánovali celodenní výlet žáků do Berlína.  

Exkurze U1, U2 do elektrárny Ledvice

2022 2. 6.

Prvního června se třídy U1 a U2 vydali na exkurzi do tepelné elektrárny ČEZ v Ledvicích. Ledvice se nacházejí mezi městy Bílina a Teplice v severozápadních Čechách. Elektrárna se kromě výroby elektrické energie zabývá výrobou tepla, které dodává především do Bíliny a Teplic. Žáci měli možnost shlédnout vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, který z elektrárny tvoří jednu z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě.

Praxe ve WBS Dresden IT

2022 30. 5.

Vybraní zájemci z ročníků C2 a C3 vytvořili první skupinu studentů, kteří se zúčastnili odborné čtrnáctidenní praxe v německých Drážďanech ve školicím centru WBS. Výuka byla zaměřena na téma Computer Networking. Kromě vlastní výuky složené z teoretické i částečně praktické části se žáci zúčastnili několika výletů, například do Berlína nebo do skal v Saském Švýcarsku.

Třídní schůzky nových prvních ročníků

2022 16. 5.

se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 16 hodin v hlavní budově školy.

Dozvíte se zde potřebné informace ke školnímu roku 2022/2023 a budete se moci zeptat na vše, co vás ke studiu vašich dětí zajímá.

Těšíme se na vás!