Středočeský kraj finančně podporuje odborné vzdělávání

Jsme samozřejmě rádi, že se tato podpora týká i tříletých učňovských oborů v naší škole.

Ve školním roce 2021/2022 jsou opět podporováni žáci těchto oborů:

  • Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02)
  • Strojní mechanik (23-51-H/01)
  • Obráběč kovů (23-56-H/01)

Stipendijní program sestává ze tří částí: podpory vybavení studujících (pomůcky, pracovní oděvy a obuv), přímé materiální podpory žáků s dobrým prospěchem a nákupu pomůcek a vybavení pro výuku těchto oborů. 

 

Žáci maturitních i učňovských oborů mohou pobírat také firemní stipendia v obvyklé výši 2.000 až 3.000 kč měsíčně.