Středočeský kraj i firmy finančně podporují odborné vzdělávání

 

Jsme samozřejmě rádi, že se tato podpora týká i tříletých učňovských oborů v naší škole.

Ve školním roce 2023/2024 jsou podporováni žáci oboru Strojní mechanik.

Stipendijní program sestává ze tří částí: podpory vybavení studujících (pomůcky, pracovní oděvy a obuv), přímé materiální podpory žáků s dobrým prospěchem a nákupu pomůcek a vybavení pro výuku těchto oborů. 

 

Žáci maturitních i učňovských oborů mohou pobírat také firemní stipendia v obvyklé výši 2.000 až 3.000 Kč měsíčně. 

Nově je možné získat i stipendium od Armády České republiky ve výši až 5.000 Kč měsíčně.