Cestovní ruch

Kód oboru vzdělání: 65-42-M/02

Rámcový vzdělávací program: https://www.edu.cz/rvpsov/ciste/65-42-M02.pdf

Absolventi tohoto studijního oboru se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří a agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů, jako průvodci cestovního ruchu, ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu, v oblasti hotelů, stravovacích zařízení, dopravních organizací apod.

Škola má upravený školní vzdělávací program také na oblast gastronomických služeb. Absolvent bude disponovat kompetencemi pro řídící činnost v provozovnách veřejného stravování. Odborné schopnosti a dovednosti si žáci mohou zkvalitnit výběrem kurzů světových kuchyní, cukrářství, barmanských a someliérských kurzů, jejichž úspěšné absolvování je potvrzeno platným certifikátem.

Absolvent bude připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole, které jsou zaměřeny na cestovní ruch, gastronomii nebo jinou ekonomickou oblast.