Ve školním roce 2019/2020 má naše škola 15 tříd.

Písmenem E jsou označovány třídy oboru Elektrotechnika, písmeno S náleží oboru Strojírenství. Písmeno U je vyhrazeno sloučeným třídám tříletých oborů. Pro obor Informační technologie používáme písmeno C.

Třída Učebna Třídní učitel/ka Zastupující
C1 207 Bc. Petr Lelovski  
C2 206 Mgr. Tereza Kýnová  
C3 114 Mgr. Tereza Kejlová  
C4 215 Bc. Josef Kýna, DiS.  
E1 113 Mgr. Petr Kounovský, DiS.  
E2 116 Ing. Jindřiška Kopřivová  
E3 210 Ing. Alena Adensamová  
E4 105 Mgr. Petra Píclová  
S1 113 Mgr. Petr Kounovský, DiS.  
S2 116 Ing. Jindřiška Kopřivová  
S3 210 Ing. Alena Adensamová  
S4 003 Ing. Bc. Ivana Žižková  
U1 115 Václav Doubrava  
U2 115 Ing. Václav Krob  
U3 209 Ing. Bc. Jitka Nechutná