Předávání maturitních vysvědčení

12. 06. 2024

V letošním roce se slavnostní předávání maturitních vysvědčení konalo v nových prostorách Městské knihovny v Rakovníku. Tato významná událost proběhla za přítomnosti studentů, jejich rodin a pedagogů, kteří přišli podpořit naše čerstvé absolventy.

Mezi významnými hosty byl také Ing. Tomáš Kapsa, vedoucí odboru školství města Rakovník, který ve svém proslovu zdůraznil význam vzdělání a popřál absolventům mnoho úspěchů do budoucího života. Jeho slova motivace a uznání podtrhla slavnostní atmosféru celé akce.

Nové prostory Městské knihovny dodaly události důstojný rámec a poskytly moderní a inspirativní prostředí pro naše studenty, kteří zde obdrželi své maturitní vysvědčení. Tento den byl nejen oslavou jejich dosaženého úspěchu, ale také významným krokem na jejich cestě k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této slavnostní akce, a přejeme našim absolventům mnoho úspěchů v jejich budoucích kariérách i osobním životě.