Rekvalifikační zkoušky Národní soustavy kvalifikací

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p.o. nabízí rekvalifikační zkoušky NSK v následujících oborech:

 • Kominík
 • Revizní technik spalinových cest
 • Elektrikář

Kominík (kód oboru 36-56-H/01)

Úspěšné složení zkoušek ze všech tří profesních kvalifikací je nezbytným předpokladem a podmínkou k připuštění uchazeče ke státní zkoušce pro získání výučního listu v oboru kominík.

 • Kominík – kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)
 • Kominík – montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)
 • Kominík – měření spalin (kód: 36-023-H)
 • Získání výučního listu v oboru kominík (kód: 36-56-H/01)

Získání jednotlivých profesních kvalifikací

Žadatel si podá na připraveném formuláři písemnou žádost o získání jedné či více profesních kvalifikací, kterou zašle poštou na adresu školy, nebo prostřednictvím emailu na adresu: j.melc@spsrakovnik.cz

Podrobnější informace naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:

 1. Lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti viz formulář
 2. Potvrzení o dosazeném vzdělání – kopie osvědčení

V případě dotazů se prosím obracejte na autorizovaného zástupce autorizované osoby Ing. Josefa Melče na telefonním čísle 725 509 757 nebo emailem j.melc@spsrakovnik.cz.

Revizní technik spalinových cest (kód oboru 36-024-H)

Získání autorizace

Žadatel si podá na připraveném formuláři písemnou žádost o autorizaci, kterou zašle poštou na adresu školy, nebo prostřednictvím emailu na adresu: j.melc@spsrakovnik.cz

Podrobnější informace naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Podmínkou připuštění ke zkoušce je doložení:

 1. Vyplněné přihlášky ke zkoušce.
 2. Ověřené kopie výučního listu v oboru kominík
 3. Potvrzení praxe v oboru kominík v délce 5 let, z toho 3 roky před vykonáním zkoušky (praxe se prokazuje ověřenou kopii pracovní smlouvy, živnostenského listu v oboru kominictví, nebo výpisem z OR)
 4. Doklad o proškolení a přezkoušení z BOZP a PO vztahujícími se k činnosti revize a zkoušení spalinových cest.
 5. Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Bez splnění podmínky v bodě 3 nemůže být uchazeč ke zkoušce připuštěn.

V případě dotazů se prosím obracejte na autorizovaného zástupce autorizované osoby Ing. Josefa Melče na telefonním čísle 725 509 757 nebo emailem j.melc@spsrakovnik.cz 

Elektrikář (kód oboru 26-51-H/02)

Získání autorizace

Žadatel si podá na připraveném formuláři písemnou žádost o autorizaci, kterou zašle poštou na adresu školy, nebo prostřednictvím emailu na adresu: j.koprivova@spsrakovnik.cz 

Úspěšné složení zkoušek ze všech pěti profesních kvalifikací je nezbytným předpokladem a podmínkou k připuštění uchazeče ke státní zkoušce pro získání výučního listu v oboru elektrikář silnoproud

 • Montér elektrických instalací (kód: 26-071-H)
 • Montér/montérka slaboproudých zařízení (kód: 26-020-H)
 • Montér elektrických rozvaděčů (kód: 26-019-H)
 • Montér elektrických sítí (kód: 26-018-H)
 • Montér hromosvodů (kód: 26-021-H)

K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:

 1. Lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti viz formulář
 2. Potvrzení o dosazeném vzdělání – kopie osvědčení

V případě dotazů se prosím obracejte na autorizovaného zástupce autorizované osoby Ing. Jindřišku Kopřivovou na tel. čísle 606 096 636 nebo e-mailu j.koprivova@spsrakovnik.cz