Spolek přátel průmyslovky

Ve školním roce 2012/2013 byl ustaven Klub přátel průmyslovky jako občanské sdružení, jehož cílem je podporovat školu a její aktivity. Ministerstvo vnitra zaregistrovalo KPP v březnu 2013. V souvislosti se změnou zákona byl v roce 2015 název změněn na Spolek přátel průmyslovky.

Členy SPP se mohou stát nejen rodiče žáků, případně žáci sami, ale také absolventi, zástupci firem a veřejnosti, jednoduše všichni, kterým na naší škole záleží a chtějí jí dopomoci k úspěchu. Podmínkou členství je souhlas s cíli sdružení a uhrazení drobného ročního příspěvku.

Na svém zasedání v listopadu 2019 schválil výbor SPP výši členských příspěvků pro další období, a to v rozmezí 300 - 500 Kč na žáka. Z těchto příspěvků budou hrazeny mimo jiné ceny pro nejlepší studenty a vítěze školních kol soutěží, startovné ve vyšších kolech soutěží a další položky, které přispějí k obohacení života školy a k jejím úspěchům.