Granty pro střední odborné školy a odborná učiliště

Cílem zapojení školy do projektu je zlepšit možnosti pro výuku elektrotechniky prostřednictvím stavebnic s nepájivými poli a 3D SLA tiskáren. Tyto možnosti jsme dosud neměli, přitom jde o pomůcky, jejichž názornost a použitelnost je vysoká. Stavebnice budou využívány nejen našimi studenty, ale také žáky partnerských základních škol.
 
Pro splnění tohoto cíle jsme zvolili stavebnice Fischertechnik a Makerfactory, které umožňují realizaci mnoha experimentů, které jsou nejen poučné, ale také zajímavé. 3D tiskárny pro přesný tisk dalších dílů pocházejí od firmy Průša, jedná se o typ SL1.
 
Během celého školního roku budeme zkoumat možnosti, jak nejlépe pomůcky využít, a natočíme také ukázkovou hodinu.
 
Dále projekt zahrne představení moderních technologií učitelům a studentům při návštěvě EDUbusu. Jako témata pro studenty jsme zvolili měřící zařízení ve výuce, robotiku a termokamery, což odpovídá odbornému zaměření naší průmyslovky. Vyučující se pak seznámí formou krátkých workshopů se stavebnicemi Merkur, internetem věcí v podání firmy Hardwario, možnostmi využití termokamery, ukázkou parního stroje a modelem spalovacího motoru.
 
Sponzorem projektu je Nadace Velux, které tímto děkujeme, stejně jako českému EDUteamu, který naši školu vybral pro jeho realizaci.