IROP + MMR.jpg

SPŠ Emila Kolbena Rakovník, p. o. byla příjemcem projektu Integrovaného regionálního operačního programu "SPŠEK Rakovník - podpora odborného vzdělávání", číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729. Výše dotace činila 23 745 085,72 Kč.

V rámci tohoto projektu byly 

  • provedeny zásadní stavební úpravy strojní dílny - oprava podlahy, výměna oken, vytápění, vzduchotechniky, stavba příček, úprava osvětlení;
  • zakoupeny produkční CNC stroje - vertikální obráběcí centrum, soustruh, bruska a měřící stůl;
  • pořízen nový dílenský nábytek;
  • zajištěna bezbariérovost školy - instalovány byly elektrické plošiny, zakoupen nábytek, vyměněny podlahové krytiny, vybudována bezbariérová toaleta;
  • vybaveny laboratoře elektrických měření, elektroniky a automatizace - pracovními sestavami a přístroji;
  • obměněna IT technika a další vybavení v učebnách 041, 202, 204;
  • vybudována další počítačová učebna č. 215 pro 34 žáků;
  • vybavena multimediální jazyková laboratoř č. 119;
  • instalován informační systém;
  • upraveno okolí školy.

Zajištěna byla plná konektivita a zasíťování školy optikou. 

Projekt byl ukončen 31.10.2019.

Období udržitelnosti je pětileté. V tomto období nadále spolupracujeme s výrobními společnostmi a partnerskými základními školami.

Plakát je umístěn zde.