IROP + MMR.jpg

SPŠ Emila Kolbena Rakovník, p. o. je příjemcem projektu Integrovaného regionálního operačního programu "SPŠEK Rakovník - podpora odborného vzdělávání", číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729. Výše dotace je 23 745 085,72 Kč.

V rámci tohoto projektu byly 

  • provedeny stavební úpravy strojní dílny,
  • zakoupeny produkční CNC stroje,
  • zajištěna bezbariérovost školy,
  • vybaveny laboratoře elektrických měření, elektroniky a automatizace,
  • obměněna IT technika,
  • vybudována další počítačová učebna,
  • upraveno okolí školy.

V současné době probíhá výběr dodavatelů na 

  • multimediální jazykovou laboratoř,
  • dílenský nábytek.

Pracujeme na zajištění plné konektivity a zasíťování školy optikou. Čeká nás ještě instalace rozvodu vzduchu do strojní dílny a některé drobnější nákupy.

Projekt bude dokončen do 30.9.2019.

Plakát je umístěn zde.