Výsledky přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení v roce 2021

Učňovské obory

23-51-H/01 Strojní mechanik - pořadí uchazečů a rozhodnutí

23-56-H/01 Obráběč kovů - pořadí uchazečů a rozhodnutí

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud - pořadí uchazečů a rozhodnutí

 

Maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie - pořadí uchazečů a rozhodnutí

26-41-M/01 Elektrotechnika - pořadí uchazečů a rozhodnutí

23-41-M/01 Strojírenství - pořadí uchazečů a rozhodnutí

 
Převzetí kladných rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku bude možné v kanceláři školy od 19. května do 31. května, a to v těchto časech:
19.5. 13:00-17:00
20.5. 7:30-17:00
21.5. 7:30-13:00
24.5.-27.5. 7:30-17:00
28.5. 7:30-13:00
31.5. 7:30-17:00
 
Rozhodnutí o nepřijetí bude možné vyzvednout v kanceláři školy od 19. do 21. května ve stejných časech, nepřevzatá rozhodnutí budou zaslána zákonným zástupcům uchazečů. Proti rozhodnutí bude možné se odvolat.
 

2. kolo přijímacího řízení v roce 2021

bylo vyhlášeno 2.6. v oborech Strojírenství, Elektrikář-silnoproud a Strojní mechanik. Dokument je zde.

Uchazeči budou přijímáni průběžně do naplnění maximálního povoleného počtu v jednotlivých oborech. 

  

 Poučení o důsledcích neodevzdání zápisového lístku