1. kolo přijímacího řízení v roce 2021

 

učňovské obory - výsledky budou zveřejněny v souladu s aktuálním opatřením 19.5.2021

23-51-H/01 Strojní mechanik - pořadí uchazečů a rozhodnutí (přijati budou všichni uchazeči)

23-56-H/01 Obráběč kovů - pořadí uchazečů a rozhodnutí

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud - pořadí uchazečů a rozhodnutí

 

maturitní obory - výsledky budou zveřejněny v souladu s aktuálním opatřením 19.5.2021

18-20-M/01 Informační technologie - pořadí uchazečů a rozhodnutí

26-41-M/01 Elektrotechnika - pořadí uchazečů a rozhodnutí

23-41-M/01 Strojírenství - pořadí uchazečů a rozhodnutí (přijati budou všichni uchazeči)

 
Převzetí kladných rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku bude možné v kanceláři školy od 19. května do 31. května.
 
Rozhodnutí o nepřijetí bude možné vyzvednout v kanceláři školy od 19. do 21. května, nepřevzatá rozhodnutí budou zaslána zákonným zástupcům uchazečů. Proti rozhodnutí bude možné se odvolat.
 

2. kolo přijímacího řízení v roce 2021

Vyhlášení bude záviset na počtu přijatých uchazečů v 1. kole.

Uchazeči budou přijímáni průběžně do naplnění maximálního povoleného počtu v jednotlivých oborech. 

  

 Poučení o důsledcích neodevzdání zápisového lístku