1. kolo přijímacího řízení v roce 2020

 učňovské obory - výsledky byly zveřejněny

23-51-H/01 Strojní mechanik - pořadí uchazečů a rozhodnutí zde

23-56-H/01 Obráběč kovů - pořadí uchazečů a rozhodnutí zde

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud - pořadí uchazečů a rozhodnutí zde

 maturitní obory - výsledky byly zveřejněny

18-20-M/01 Informační technologie - pořadí uchazečů a rozhodnutí zde

26-41-M/01 Elektrotechnika - pořadí uchazečů a rozhodnutí zde

23-41-M/01 Strojírenství - pořadí uchazečů a rozhodnutí zde

Převzetí kladných rozhodnutí o přijetí a odevzdání zápisového lístku bylo možné v kanceláři školy
- od 17. do 19. června 2020 od 8 do 12 hodin
- 22. června od 8 do 12 a od 14 do 16 hodin (navazuje schůzka zákonných zástupců přijatých uchazečů od 16 hodin)
- 23. června od 8 do 12 hodin
 
Rozhodnutí o nepřijetí bylo možné vyzvednout v kanceláři školy od 17. do 19. června 2020 od 8 do 12 hodin, nepřevzatá rozhodnutí bylazaslána zákonným zástupcům uchazečů. Proti rozhodnutí o nepřijetí nebylo možné se dle zákona 135/2020 Sb. odvolat, bylo však možné písemně požádat ředitele školy o revizi tohoto rozhodnutí. Tuto žádost bylo nutné podat do 3 pracovních dnů od data převzetí/doručení rozhodnutí.

Právo účastníků přijímacího řízení na nahlížení do spisu nebylo dotčeno.  

 

2. kolo přijímacího řízení v roce 2020

bylo vyhlášeno 24. června. Dokument najdete zde.

Uchazeči byli přijímáni průběžně do naplnění maximálního povoleného počtu v jednotlivých oborech. 

Přihlášky naše škola přijímala do 31.8.2020.

  

 Poučení o důsledcích neodevzdání zápisového lístku