1. kolo přijímacího řízení v roce 2020

výsledky budou zveřejněny bezprostředně po té, co škola obdrží bodové hodnocení přijímacích zkoušek. 

 

maturitní obory 

18-20-M/01 Informační technologie

26-41-M/01 Elektrotechnika

23-41-M/01 Strojírenství

učňovské obory 

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud

  

 Poučení o důsledcích neodevzdání zápisového lístku