Výsledky přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení v roce 2023

 

Učňovské obory

23-51-H/01 Strojní mechanik - výsledky zde

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud - výsledky zde

 

Maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie - výsledky zde

23-41-M/01 Strojírenství - výsledky zde

26-41-M/01 Elektrotechnika - výsledky zde

 

Převzetí rozhodnutí o přijetí (kladných i negativních) a odevzdání zápisového lístku v případě přijetí bylo možné v kanceláři školy v určených dnech vždy od 7:30 do 15:30 hodin.
 
Jak bylo uvedeno v rozhodnutí, proti nepřijetí bylo možné se odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy. Po termínu odevzdání zápisových lístků vyhoví ředitel takzvanou autoremedurou odvolání v případech, kde to bude možné. 
 
 

Vyhovění odvolání

Ředitel školy vyhověl následujícím odvoláním proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání:
23-51-H/01 Strojní mechanik: 284, 312, 346
26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud: 282
18-20-M/01 Informační technologie: 258, 127
23-41-M/01 Strojírenství: 304, 275, 232, 152, 115, 181
26-41-M/01 Elektrotechnika: 286, 270, 322, 309
, 254
(uvedena jsou evidenční čísla uchazečů)

Nová kladná rozhodnutí bylo možné vyzvednout a zápisový lístek odevzdat v kanceláři školy, a to:
- v pondělí 22.5. od 15 do 18 hodin;
- od úterý 23.5. od 7:30 do 15:30 hodin
do uplynutí zákonného termínu.

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří podali odvolání a nejsou zde uvedeni, jsme doporučili provést zpětvzetí odvolání.
Škola je naplněna na 100% a proto nemohl Krajský úřad Středočeského kraje, jemuž byla odvolání postupoupena,
vyhovět žádné z žádostí (kapacitu školy stanovuje ministerstvo, nikoliv krajský úřad).
Zpětvzetí odvolání bylo možné vyřídit přímo ve škole vyplněním připraveného formuláře, a to od pondělí 22.5.

2. kolo přijímacího řízení v roce 2023

nebylo vyhlášeno. 

  

 Poučení o důsledcích neodevzdání zápisového lístku