Výsledky přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení v roce 2022

Učňovské obory

23-51-H/01 Strojní mechanik

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud

 

Maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie

23-41-M/01 Strojírenství

26-41-M/01 Elektrotechnika

 

 
Převzetí rozhodnutí o přijetí (kladných i negativních) a odevzdání zápisového lístku v případě přijetí bude možné v kanceláři školy od pondělí 2. května, vždy  od 7:30 do 15:30 hodin.
 
 
Jak je uvedeno v rozhodnutí, proti nepřijetí je možné se odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele školy. Po termínu odevzdání zápisových lístků vyhoví ředitel takzvanou autoremedurou odvolání v případech, kde to bude možné. 
 

2. kolo přijímacího řízení v roce 2022

bylo vyhlášeno 19. května. Příslušný dokument je zde.

Uchazeči budou přijímáni průběžně do naplnění maximálního povoleného počtu v jednotlivých oborech. 

  

 Poučení o důsledcích neodevzdání zápisového lístku