Projekt UNIV 3 má za cíl vytvořit a ověřit dílčí kvalifikace v rámci systému NSK (Národní soustava kvalifikací). Ten by měl umožnit, aby pracující, kteří ovládají některou ze stanovených činností a nestudovali ji, mohli složit zkoušky a být tak částečně kvalifikováni. Systém bude sloužit také pro rekvalifikace, kdy se zájemci účastní odborných kurzů a na jejich konci skládají zkoušku. Projekt navazuje na UNIV a UNIV 2 Kraje.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012. Jeho předpokládané ukončení bylo v červenci 2014, avšak pokračuje i nadále.

Během prvního pololetí roku 2015 jsme úspěšně ověřili kvalifikaci "Vrtání kovových materiálů".

V září 2015 jsme zahájili pilotáž kvalifikace "Montér elektrických sítí", která bude ukončena a vyhodnocena do konce kalendářního roku.

Více se o projektu můžete dozvědět na webové stránce www.univ.cz