Novinky

Projektový den: Rozebrání a sestavení počítače

2024 31. 5.

V pátek 31. května se na Střední průmyslové škole Emila Kolbena, p. o. konal projektový den, během kterého měli žáci třídy C2 příležitost uplatnit své teoretické znalosti v praxi. Žáci byli rozděleni do deseti týmů, přičemž každý tým měl za úkol připravit instalační médium operačního systému Linux Ubuntu, nainstalovat tento operační systém na připravený počítač, následně počítač kompletně rozebrat a znovu sestavit a nakonec vytvořit prezentaci o jednotlivých dílech počítače.

UŠI WebKemp 2.0

2024 30. 4.

V období od 28. dubna do 30. dubna se konal inspirativní a produktivní webový kemp, pořádaný Unii škol inovativních (UŠI), který přinesl nejen nové poznatky, ale také vytvořil prostor pro vytváření nových webových stránek pro UŠI. Tento kemp se konal pod taktovkou VOŠ a SPŠ Jičín, ve spolupráci se zástupci Smíchovské SPŠaG, Gymnázia Jana Keplera, GJJ Litoměřice a naší SPŠEK Rakovník, kteří sdíleli své znalosti a dovednosti a společně pracovali na vytvoření moderního a funkčního řešení pro nový webUŠI.

První den: Příprava a plánování

První den začal příjezdem účastníků do Domova mládeže v Jičíně, kde bylo zajištěno jejich ubytování. Večer probíhala diskuze o dalším vývoji webové stránky společně se zástupcem PR týmu UŠI. Tato diskuse poté, co nám bylo oznámena nutnost zrušit 80% již vytvořených stránek, pozitivně nabídla příležitost k vzájemnému sdílení nápadů a stanovení směru dalšího vývoje.

Druhý den: Praktická práce a exkurze

Druhý den začal brzkou snídaní, po níž následovalo uvítání ředitelkou školy ve školní budově. Poté se účastníci ponořili do praktické práce na tvorbě webové stránky. Během oběda měli studenti možnost relaxovat a následně se účastnit dobrovolné exkurze do centra města Jičín. Po návratu se opět vrátili k práci na webovém projektu, přičemž v průběhu odpoledne měli možnost nahlédnout do FABLAB dílny a inspirovat se moderními technologiemi na VOŠ a SPŠ Jičín.

Třetí den: Dokončení a zhodnocení

Poslední den kempu byl věnován dalšímu pokračování v práci na webové stránce a naplánování daších akcí. Po ranní snídani se účastníci opět sešli ve školní budově a pokračovali v práci na svých projektech. Po obědě následovalo závěrečné zhodnocení, při kterém účastníci prezentovali své výstupy a sdíleli své zkušenosti z kempu.

Erasmus+ FEEL setkání

2024 30. 4.

Ve dnech 22. - 26. dubna 2024 se na Střední průmyslové škole Emila Kolbena Rakovník uskutečnilo mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+ FEEL (Fostering RefugEEs Inclusion). https://feel-project.eu/ Hlavním tématem byla integrace příchozích nejen z Ukrajiny do společnosti.

Proběhly celkem čtyři workshopy na témata:

  1. „Jak zvýšit zapojení rodičů a místní komunity”,
  2. „Jazyková bariéra, používání IT nástrojů a dalších jazyků”,
  3. „Psychologické aspekty: potíže s integrací a socializací” a
  4. „Jak zvýšit zapojení ukrajinských studentů a peer vzdělávání”.

Komunikačním jazykem setkání byla angličtina, neboť se zapojili účastníci z řecké školy v Katerini a pracovníci charitativní organizace pro pomoc uprchlíkům AMECE z italského Turína. Hlavním koordinátorem projektu je nezisková agentura The European Centre for Economic and Policy Analysis and Affairs (ECEPAA) z Bruselu, která byla zastoupena čtyřmi účastníky. Intenzivní práce všech zúčastněných, včetně žáků a učitelů naší školy, přinesla mnoho poznatků a podnětů, které povedou k vytvoření příručky příkladů dobré praxe a metodického nástroje určeného k využití v každodenním fungování školy a dalších institucí při integraci nově příchozích.

 

EDU-Arcade 4.0

2024 21. 3.

Od 6. do 16. 3. 2024 jsme v naší škole uvítali návštěvu z německé školy BBS 1 v Mainzu. Společně jsme v projektu EDU-Arcade 4.0 Connecting German and Czech Students through Developing and Constructing a Mechatronic System pracovali nejen na výrobě dvou hracích stolů, ale také si užívali volný čas. Naši hosté navštívili Prahu a Plzeň, byli jsme plavat a hrát bowling. Slavnostní prezentace projektu proběhla v knihovně a nakonec jsme si užili i maturitní ples naší školy. Doufáme, že v září se nám podaří vycestovat za našimi přáteli do Německa a pokračovat ve spolupráci.

Mezinárodní setkání Erasmus+ FEEL na SPŠEK

2024 13. 2.

Ve dnech 22. - 26. dubna 2024 se na naší škole bude konat mezinárodní setkání v rámci projektu Erasmus+ FEEL (Fostering RefugEEs inclusion). Zveme tímto všechny, koho zajímá téma integrace nejen ukrajinských uprchlíků do společnosti, aby se zúčastnili.

V případě zájmu kontaktujte prosím Mgr. Petru Píclovou buďto na emailu p.piclova@spsrakovnik.cz nebo na telefonním čísle 606 095 563. Děkujeme.

 

 

Setkání UŠI pracovní skupiny

2024 7. 2.

Od pondělí 5. února do středy 7. února 2024 v prostorách Smíchovské SPŠ a gymnázia proběhlo setkání studentské pracovní skupiny UŠI pro tvorbu webu. Akce probíhala za účasti žáků Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice, Střední průmyslové školy Jičín, Gymnázia Jana Keplera a naší Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník. Práce byla podpořena přítomností dvou mentorů - Václava Němce a Jana Vrkoty. 

"Akce probíhala na výbornou, příjemně mě překvapila účast na kempu. S týmem jsme zvolili moderní technologii tvorby webu pomocí SvelteKit a stanovili jsme důležité milníky, kterých chceme dle našeho harmonogramu postupně dosahovat. Zvolili jsme paletu barev ve stylu klidné a elegantní modré, s prvky kontrastní oranžové. Vytvořili jsme mapu stránek a wireframe. Dále jsme pokračovali tvorbou databázového systému a započali tvorbu prototypu stránek. Náš grafický tým pak navrhl nové logo pro UŠI, které jsme jednohlasně vyhodnotili jako logo vhodné pro webové stránky. K němu jsme do kanálu soubory přiložili logomanuál, rádi bychom toto logo doporučili pro kompletní prezentaci UŠI."

Adam Jáchym Žák, vedoucí pracovní skupiny

Zahajovací setkání UŠI

2024 5. 1.

V prosinci 2023 se naše Střední průmyslová škola Emila Kolbena zúčastnila zahajovacího setkání Unie škol inovativních (UŠI). 

Setkání se účastnilo jedenáct škol, které chtějí podporovat aktivní a inovativní přístup ke vzdělávání. Společně přijaté usnesení UŠI můžete najít níže.

 

Erasmus+ Days

2023 16. 10.
Tak jako každý rok jsme se i letos v pátek 13. října zapojili do celoevropské akce Erasmus Days.
Naše škola je zapojena do programu Erasmus+ už téměř 10 let a díky němu jsme měli možnost navštívit již téměř všechny země Evropské unie!

Enersol Olomouc

2023 27. 4.

Mezinárodní dvoudenní konference Enersol v Olomouci se zůčastnilo přes třicet týmů z pěti evropských zemí, kromě Česka Slovensko, Německo, Rakousko a Slovinsko. Všichni zúčastnění převážně prezentovali vlastní výrobky s tématikou obnovitelné zdroje, úspory energií, ekologie a též propagace těchto směrů.

Náš tým byl ve složení P. Pecánek, V. Soldán a doprovod R. Volf. Měli jsme dvě prezentace Propagace ekologie a Inovace fotovoltaiky. Přestože konference nebyla soutěžní, úroveň byla velmi solidní a viděli jsme spoustu zajímavých nápadů z těchto oborů. Velmi nás zaujal například model městského elektrobusu bez bateríí se superkondenzátory a dobíjením v zastávkách, který prezentovali studenti ze Zvolena.

V odpoledních hodinách byl připraven volitelný doplňkový program s exkurzí do vojenské továrny Excalibur Army ve Šternberku.

Nauč robota tančit

2023 3. 4.

Dne 4.4.2023 se uskutečnila soutěž v robotice s názvem „Nauč robota tančit."

Do soutěže se přihlásilo celkem 24 žáků, jejichž úkolem bylo v týmu a následně i individuálně sestavit robota ROBOTIS MINI, propojit ho s řídící jednotkou arduino, následně spárovat s mobilním zařízením a naprogramovat jej.

Samotná konstrukční část byla velmi náročná a žákům trvalo skoro 5 hodin, než robota postavili a zapojili. Robotická stavebnice obsahuje celkem 16 krokových motorů, které museli studující nejen správně zapojit, ale i správně naprogramovat. Nejednou se stalo, že motory chybně zapojili a museli provést patřičné úpravy. Některým se nevyhnulo ani rozebrání celého robota. Jeden z týmů dokonce v průběhu sestavování vytiskl hrudní shield (červené barvy) robota. Zdrojové soubory byly uvedeny na stránkách výrobce.

Samotné bezdrátové ovládání robota pomocí technologie Bluetooth bylo také velmi náročné, poněvadž výrobce má připravené pouze starší verze komunikačních protokolů, žáci naopak disponují velmi pokročilými mobilními technologiemi.

Vše se nakonec zdárně povedlo a ti nejúspěšnější předvedli po 8hodinovém klání robota, který opravdu tančí.

Nejúspěšnějšími konstruktéry byli Matouš Bukovský, Matouš Bohuňovský, Vojtěch Vengrin a Viktor Zeman.