Testovací středisko ECDL

Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku je akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL / ICDL – European / International Certification of Digital Literacy.

Koncept ECDL / ICDL prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností, a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky).

Koncept ECDL / ICDL svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti digitálních kompetencí, od programů pro žáky a studenty základních a středních škol, přes programy pro zaměstnané, nezaměstnané nebo digitálně vyloučené osoby, až po programy určené široké veřejnosti nebo naopak pro odborníky z různých oborů.

Úspěšní absolventi ECDL / ICDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL / ICDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de facto jako mezinárodní standard.

V rámci testovacího střediska na SPŠEK Rakovník aktuálně nabízíme certifikaci následujících modulů (certifikačních zkoušek):

Základní moduly ECDL / ICDL:

 • Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials) (M2)
 • Bezpečné používání informačních technologií (IT Security) (M12)
 • Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials) (M7)
 • Práce s tabulkami (Spreadsheets) (M4)
 • Zpracování textu (Word Processing) (M3)
 • Práce s počítačem a internetem (Computer & Online Essentials) (M27)
 • Práce s webovými aplikacemi (Application Essentials) (M346)

Standardní moduly ECDL / ICDL:

 • Základy informatického myšlení a programování Computing) (M16)
 • Tvorba webových stránek (Web Editing) (M10)
 • Úpravy digitálních obrázků (Image Editing) (M9)
 • Prezentace (Presentation) (M6)

Na naší škole máme akreditovanou učebnu i akreditované testery (Mgr. Michala Beneše a Ing. Václava Němce), kteří Vás certifikační zkouškou provedou.

Zájemci o testování prosím kontaktujte Václava Němce, s nímž si domluvíte konkrétní termín certifikační zkoušky.

Více informací o ECDL můžete získat na oficiálních webových stránkách konceptu ECDL v ČR www.ecdl.cz a na Facebookové stránce @ECDLCZ.