Maturitní zkoušky C4

30. 05. 2024

Ve dnech 27. až 30. května 2024 proběhly na Střední průmyslové škole Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace, ústní maturitní zkoušky ročníku C4, oboru Informační technologie. Žáci tohoto ročníku dosáhli výjimečně dobrých výsledků, které svědčí o vysoké úrovni jejich znalostí a dovedností nejen v oblasti informačních technologií, ale i v obecně vzdělávacích předmětech.

Český jazyk je základním stavebním kamenem naší kultury a komunikace, a proto nás těší, že se naši maturanti meziročně zlepšili v úrovni svých znalostí tohoto předmětu. Anglický jazyk je nezbytným nástrojem pro úspěšnou kariéru v IT a naši studenti opět prokázali, že jsou na mezinárodní úrovni. Výsledky naprosté většiny IT žáků potvrdily jejich schopnost komunikovat a pracovat v anglicky mluvícím prostředí. Vynikající výsledky v této oblasti otevírají našim absolventům dveře k široké škále mezinárodních příležitostí.

Největší důraz je samozřejmě kladen na odborné předměty, které tvoří základ vzdělání našich studentů. Maturanti ročníku C4 prokázali hluboké znalosti a praktické dovednosti v klíčových oblastech informačních technologií. V předmětech jako počítačové sítě, programování, databázové systémy a operační systémy dosáhli meziročně výrazně lepších výsledků, což svědčí o jejich připravenosti na profesionální kariéru v IT oboru.

Dosažené výsledky jsou zásluhou především samotných studentů, ale jsou také důkazem kvalitní práce našich učitelů a podpory ze strany rodičů. Děkujeme proto všem, kteří se podíleli na úspěchu našich maturantů, a věříme, že tato zkušenost je jen začátkem jejich úspěšné cesty.