Národní plán obnovy

Naše škola je zapojena do projektu Národní plán obnovy - reagujícím na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem

v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie Covid-19.

Tento projekt je financován Evropskou unií - Next Generation EU.