Závěrečné zkoušky

Třída: U3

Obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud

Termíny zkoušek v jarním termínu roku 2023 jsou již určeny.

písemná zkouška: 5. června 2023

praktické zkoušky: 6. a 7. června 2023

ústní zkoušky: 19. a 20. června 2023

 

Složení komisí bude stanoveno do 15. března.