Závěrečné zkoušky

Třída: U3

Obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud

Termíny zkoušek v jarním termínu roku 2024 jsou již určeny.

písemná zkouška: 3. června

praktické zkoušky: 4. a 5. června

ústní zkoušky: 17. a 18. června

 

Složení komise pro ústní zkoušky naleznete zde.