Závěrečné zkoušky

Třída: U3

Obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud

Termíny zkoušek v podzimním termínu roku 2023 jsou již určeny.

písemná zkouška: 18. září 2023

praktické zkoušky: 19. září 2023

ústní zkoušky: 27. září 2023

 

Složení komise pro ústní zkoušky naleznete zde.