Kroužky

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Řada učitelů SPŠEK Rakovník vede ve svém volném čase zájmové kroužky, určené především pro naše studenty a pro žáky partnerských základních škol. Všechny tyto kroužky jsou nepovinné, dobrovolné, bezplatné a žáci a studenti je navštěvují ve svém volném čase. 

Ve školním roce 2022/2023 se mohou žáci zapojit do těchto kroužků:

  • Počítačový kroužek pro základní a střední školy - hardware - lektor Bc. Josef Kýna, DiS.
  • Počítačový kroužek pro základní a střední školy - programování - lektor Bc. Petr Lelovski
  • Kroužek robotiky pro základní a střední školy - lektor Bc. Josef Kýna, DiS.
  • Fotografický kroužek pro střední školy - lektor Mgr. Daniel Řežábek
  • Kroužek grafiky a designu - lektor Ing. Václav Němec

Všechny kroužky jsou podpořeny z projektu "Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862, realizovaného v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Děkujeme!

Kroužky pracují od října do června.

Zájemci se mohou ještě dodatečně hlásit přímo u jednotlivých lektorů - kontakty na ně naleznete na našem webu v sekci Kontakty / Pedagogický sbor. Kapacita je omezená a v některých kroužcích téměř zaplněná, proto s přihlášením neváhejte.

Anotace kroužků jsou uvedeny zde:

V kroužku robotiky se jejich účastníci zabývají sestavováním a programováním robotů ze stavebnic systému LEGO Mindstorms včetně nejnovější verze EV3. Výsledkem jejich práce jsou autonomní robotická zařízení, schopná pomocí svých senzorů pohybovat se po určené trase, rozeznávat barvy, vyhýbat se překážkám a plnit další úkoly. Studenti SPŠ Emila Kolbena se také každoročně účastní celostátní Robosoutěže na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze a Robotiády v Brně, kde pravidelně obsazují přední místa.

Počítačový kroužek se zaměřením na hardware se zabývá především 3D modelováním, k tomu má k dispozici výkonné počítače a několik 3D tiskáren. Jeho účastníci se učí pracovat s těmito moderními technologiemi, které získávají čím dál větší zastoupení v průmyslu i v běžném životě. Učí se navrhovat a zhotovovat jednoduché i složitější výrobky metodou FFF s použitím PLA a ABS filamentů.

V počítačovém kroužku se zaměřením na programování se žáci seznamují s virtuální realitou. Mohou si tak vyzkoušet programování v oboru s velkou budoucností. Zapojení žáci se v uplynulém školním roce účastnili mezinárodní soutěže "Maker Challenge".  

Fotografický kroužek je, jak název napovídá, místem setkávání zájemců o fotografii. Žáci se zabývají jak reportážní, tak produktovou fotografií, dokumentovali například krajské kolo soutěže "Enersol".  

V kroužku grafiky a animace se žáci budou zabývat jak vektorovou grafikou a její animací, tak tvorbou videí za použití nejnovější Apple učebny vybavené 27“ iMacy.  Aktivity se budou také týkat prezentace školy na webu, YouTube a dalších sociálních médiích.

Všechny kroužky využívají vybavení, které bylo pořízeno z prostředků jak výše uvedeného projektu, tak jeho předchůdce, tedy projektu IKAP I.