logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Řada učitelů SPŠEK Rakovník vede ve svém volném čase zájmové kroužky, určené především pro naše studenty a pro žáky partnerských základních škol. Všechny tyto kroužky jsou nepovinné, dobrovolné, bezplatné a žáci a studenti je navštěvují ve svém volném čase. 

Ve školním roce 2018/2019 pracovaly tyto kroužky:

Počítačový kroužek pro základní a střední školy - hardware - lektor Bc. Josef Kýna, DiS.

Počítačový kroužek pro základní a střední školy - programování - lektor Bc. Petr Lelovski

Kroužek robotiky pro základní a střední školy - lektor Bc. Josef Kýna, DiS.

Fotografický kroužek pro střední školy - lektor Vlastimil Beneš

Všechny kroužky byly podpořeny z projektu "Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje". Děkujeme!

Ve školním roce 2019/2020 bude práce těchto kroužků pokračovat, nově k nim přibyde kroužek modelářský. Časy konání kroužků a jména lektorů zveřejníme začátkem září, pracovat budou od října do června.

Zájemci se budou moci po tomto oznámení hlásit přímo u jednotlivých lektorů - kontakty na ně naleznete na našem webu v sekci Kontakty / Pedagogický sbor. Kapacita je omezená, proto s přihlášením neváhejte.

Anotace kroužků jsou uvedeny zde:

V kroužku robotiky se jejich účastníci zabývají sestavováním a programováním robotů z programu LEGO Mindstorms. Výsledkem jejich práce jsou autonomní robotická zařízení, schopná pomocí svých senzorů pohybovat se po určené trase, rozeznávat barvy, vyhýbat se překážkám a plnit další úkoly. Studenti SPŠ Emila Kolbena se také každoročně účastní celostátní Robosoutěže na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze a Robotiády v Brně, kde pravidelně obsazují přední místa.

Počítačový kroužek se zaměřením na hardware se zabývá především 3D modelováním, k tomu má k dispozici výkonné počítače a několik 3D tiskáren. 

V počítačovém kroužku se zaměřením na programování se žáci učí pracovat ve virtuální realitě. Mohou si tak vyzkoušet programování v oboru, který má velkou budoucnost. V uplynulém školním roce se zapojení žáci účastnili mezinárodní soutěže "Maker Challenge".