Kroužky

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Řada učitelů SPŠEK Rakovník vede ve svém volném čase zájmové kroužky, určené především pro naše studenty a pro žáky partnerských základních škol. Všechny tyto kroužky jsou nepovinné, dobrovolné, bezplatné a žáci a studenti je navštěvují ve svém volném čase. 

Ve školním roce 2019/2020 pracovaly tyto kroužky:

Počítačový kroužek pro základní a střední školy - hardware - lektor Bc. Josef Kýna, DiS.

Počítačový kroužek pro základní a střední školy - programování - lektor Bc. Petr Lelovski

Kroužek robotiky pro základní a střední školy - lektor Bc. Josef Kýna, DiS.

Fotografický kroužek pro střední školy - lektor Vlastimil Beneš

Modelářský kroužek pro základní a střední školy - lektor Nicholas James Cusack

Všechny kroužky byly podpořeny z projektu "Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655, realizovaného v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Děkujeme!

Ve školním roce 2020/2021 bude práce těchto kroužků v období udržitelnosti projektu pokračovat. Časy konání kroužků a jména lektorů zveřejníme začátkem září, pracovat budou od října do června.

Zájemci se budou moci po tomto oznámení hlásit přímo u jednotlivých lektorů - kontakty na ně naleznete na našem webu v sekci Kontakty / Pedagogický sbor. Kapacita je omezená, proto s přihlášením neváhejte.

Anotace kroužků jsou uvedeny zde:

V kroužku robotiky se jejich účastníci zabývají sestavováním a programováním robotů ze stavebnic systému LEGO Mindstorms včetně nejnovější verze EV3. Výsledkem jejich práce jsou autonomní robotická zařízení, schopná pomocí svých senzorů pohybovat se po určené trase, rozeznávat barvy, vyhýbat se překážkám a plnit další úkoly. Studenti SPŠ Emila Kolbena se také každoročně účastní celostátní Robosoutěže na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze a Robotiády v Brně, kde pravidelně obsazují přední místa.

Počítačový kroužek se zaměřením na hardware se zabývá především 3D modelováním, k tomu má k dispozici výkonné počítače a několik 3D tiskáren. Jeho účastníci se učí pracovat s těmito moderními technologiemi, které získávají čím dál větší zastoupení v průmyslu i v běžném životě. Učí se navrhovat a zhotovovat jednoduché i složitější výrobky metodou FFF s použitím PLA a ABS filamentů.

V počítačovém kroužku se zaměřením na programování se žáci seznamují s virtuální realitou. Mohou si tak vyzkoušet programování v oboru s velkou budoucností. Zapojení žáci se v uplynulém školním roce účastnili mezinárodní soutěže "Maker Challenge".  

Fotografický kroužek je, jak název napovídá, místem setkávání zájemců o fotografii. Žáci se zabývají jak reportážní, tak produktovou fotografií, dokumentovali například krajské kolo soutěže "Enersol". 

Velmi zajímavou náplň má modelářský kroužek. Jeho náplní je kompletní přestavba vozu Range Rover na dakarský speciál. Tento kroužek zveřejňuje příspěvky na vlastní Facebookové stránce "SPS Rakovník Dakar Range Rover Project", která má celosvětovou sledovanost. 

Všechny kroužky využívají vybavení, které bylo pořízeno z prostředků projektu.