Jméno, příjmení, kontakt Funkce Kancelář

Jana Málová
606 095 402
j.malova@spsrakovnik.cz

vedoucí organizačně
provozního oddělení

110

Kateřina Machová, DiS.
727 803 161
k.machova@spsrakovnik.cz

účetní, pokladní

109

Alena Kučerová
606 096 585
a.kucerova@spsrakovnik.cz

účetní

117

Ing. Zuzana Kulhánková
727 886 581
z.kulhankova@spsrakovnik.cz

asistentka, správa ISIC karet 101

Jiří Hurt
606 095 451

školník

004

Radka Háčková

uklízečka

 004
Zdeněk Vodrážka

606 095 403

výdejce obědů

jídelna