Informační technologie

Kód oboru vzdělání: 18-20-M/01

Rámcový vzdělávací program: https://www.edu.cz/rvpsov/ciste/18-20-M01.pdf 

Studium tohoto oboru reaguje na potřeby společnosti v souvislosti s čím dál větším uplatněním moderních technologií ve většině oborů lidské činnosti. Nasávací schopnost trhu práce je v tomto směru vysoká, a to jak v rámci České republiky, tak v zahraničí. Obor Informační technologie byl zapsán do rejstříku škol na základě nedostatku vzdělávacích příležitostí v informačních technologiích v regionu.

Naším cílem je poskytnout uchazečům se zájmem o moderní technologie kvalitní vzdělání s perspektivou úspěšné kariéry, případně dalšího studia. Očekávané kompetence, předmětová skladba, hodinové dotace a osnovy jednotlivých předmětů vycházejí právě z tohoto zadání a jsou výsledkem dlouhodobé práce týmu učitelů. Považujeme za podstatné, aby vzdělávání v technickém oboru na střední škole zahrnovalo dostatečné základy pro široké spektrum činností a povolání. V IT oboru je třeba tento rys ještě více akcentovat, proto jsme vytvořili ŠVP tak, aby umožňovalo absolventům uplatnit se a dále rozvíjet kariéru jako zaměstnanci i jako podnikatelé, samostatně nebo v úzké spolupráci s dalšími osobami.

Mezi očekávané odborné kompetence absolventa patří:

  • navrhovat, sestavovat a udržovat hardware
  • pracovat se základním programovým vybavením
  • pracovat s aplikačním programovým vybavením
  • navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
  • programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
  • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
  • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
  • jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje