Jarní termín 2021

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2020/2021 byl vydán 16. září 2020. Odkaz na něj je zde. Tento seznam bude platný pro jarní i pro podzimní termín. Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde. Tento vlastní seznam žáci odevzdají do 31. března 2021.

Přihlášku k zkouškám je nutné podat do 1. prosince 2020. Pokyny jsme zaslali studujícím 13. listopadu na jejich školní e-mailové adresy. Pokud bude některý z žáků žádat o uzpůsobení zkoušek, odevzdá tuto žádost společně s přihláškou. 

Praktické zkoušky se budou konat v dubnu 2021, pokud MŠMT nerozhodne jinak. Konají je žáci, kteří si nezvolil maturitní práci s obahobou před zkušební maturitní komisí.  

Písemné práce z českého a anglického jazyka jsou nově součástí profilové části, nikoliv společné části jako dříve. Témata zkoušek stanovuje škola. Konat se budou 12. a 13. dubna 2021. 

Didaktické testy jsou naplánovány na dny 2.-15. května 2021. Na rozdíl od minulých let budou hodnoceny pouze prospěl(a) / neprospěl(a).

Ústní zkoušky mohou být organizovány od 16. května 2021. Žáci je konají z těchto předmětů:

Ústní zkoušky v oboru Strojírenství: Strojírenská technologie (zkratka STT), Stavba a provoz strojů (zkratka SPS), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Elektrotechnika: Automatizace (zkratka AUT), Elektrotechnická měření (zkratka ELM), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Informační technologie: Operační systémy (zkratka OPS), Počítačové sítě (zkratka PCS), Programování a vývoj aplikací (PVA) - žáci si zvolí dva ze tří těchto předmětů, třetí předmět mohou konat jako dobrovolnou maturitní zkoušku; Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Složení maturitních komisí pro ústní zkoušky bude zveřejněno do 15.3.2021.