Maturitní zkoušky

Jarní termín 2024

Informace o profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023-24, která se koná dle zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, najdete zde:

Profilová část MZ 2023-24

Všechny obory: Český jazyk a literatura

Profilová část písemná - český jazyk
Profilová ústní zkouška - český jazyk
Formulář pro vlastní seznam literárních děl žáka je ke stažení zde. Tento vlastní seznam žáci žáci odevzdají do 31. března 2024.
Písemná práce z českého jazyka je plánována na duben 2024. 
Didaktické testy jsou plánovány na dny 2. - 7. května 2024.
Ústní zkoušky se budou konat v květnu 2024. Složení komise bude v souladu s legislativou zveřejněno minimálně 2 měsíce před jejich zahájením.

 

Všechny obory: Cizí jazyk

Profilová část písemná - cizí jazyk
Profilová ústní zkouška - cizí jazyk
Nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem
Informace MMT o standardizovaných jazykových zkouškách

 

Obor 23-41-M/01 Strojírenství

Ústní zkouška Stavba a provoz strojů - Maturitní témata
Ústní zkouška Strojírenská technologie - Maturitní témata

Žáci si povinně polí jednu z možností:

Praktická zkouška - Strojírenství, Témata
Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí - Podmínky a kritéria, Obhajoba

Praktické zkoušky se uskuteční v dubnu 2024.

 

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika

Ústní zkouška Automatizace - Maturitní témata
Ústní zkouška Elektrotechnická měření - Maturitní témata

Žáci si povinně polí jednu z možností:

Praktická zkouška - Elektrotechnika, Témata
Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí - Podmínky a kritéria, Obhajoba
Praktické zkoušky se uskuteční v dubnu 2024.

 

Obor 18-20-M/01 Informační technologie

Žáci si povinně volí dva předměty z nabídky těchto předmětů:

Ústní zkouška Počítačové sítě - Maturitní témata
Ústní zkouška Programování a vývoj aplikací - Maturitní témata
Ústní zkouška Operační systémy - Maturitní témata
Ústní zkouška Databázové systémy - Maturitní témata

Žáci si povinně polí jednu z možností:

Praktická zkouška - Informační technologie, Témata
Maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí - Podmínky a kritéria, Obhajoba

Praktické zkoušky se uskuteční v dubnu 2024.