Maturitní zkoušky

Jarní termín 2022

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2021/2022 byl vydán 21. září 2021. Odkaz na něj je zde. Tento seznam je platný pro jarní i pro podzimní termín. Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde. Tento vlastní seznam žáci odevzdají do 31. března 2022.

Písemné práce z českého a anglického jazyka se uskutečnily 20. a 21. dubna.

Praktické zkoušky se konaly v těchto termínech: třída S4 26. dubna, třída E4 27. dubna, třída C4 28. dubna.

Didaktické testy se konaly 2. až 4. května.

Ústní zkoušky se uskuteční v těchto dnech: třída E4 16. a 17. května, S4 18. a 19. května, C4 23. až 26. května.

Složení maturitních komisí najdete zde: C4, E4, S4.

Žáci je konají z těchto předmětů:

Ústní zkoušky v oboru Strojírenství: Strojírenská technologie (zkratka STT), Stavba a provoz strojů (zkratka SPS), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Elektrotechnika: Automatizace (zkratka AUT), Elektrotechnická měření (zkratka ELM), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Informační technologie: Operační systémy (zkratka OPS), Počítačové sítě (zkratka PCS), Programování a vývoj aplikací (PVA) - žáci si zvolí dva ze tří těchto předmětů, třetí předmět mohou konat jako dobrovolnou maturitní zkoušku; Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.