Maturitní zkoušky

Jarní termín 2023

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2022/2023 byl vydán 8. září 2022. Odkaz na něj je zde. Tento seznam je platný pro jarní i pro podzimní termín. Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde. Tento vlastní seznam žáci odevzdají do 31. března 2023.

Písemná práce z českého  jazyka  se bude konat 18. dubna, z anglického jazyka 19. dubna.

Praktické zkoušky jsou naplánovány na 25.-27. dubna.

Didaktické testy proběhnou 2.-5. května.

Ústní zkoušky se budou konat ve dvou týdnech - od 22. května a od 29. května.

Změny v termínech jsou možné v souvislosti s epidemiologickou situací a dalšími nepředvídatelnými okolnostmi.

Složení maturitních komisí bude zveřejněno do 15. března.

Žáci je konají z těchto předmětů:

Ústní zkoušky v oboru Strojírenství: Strojírenská technologie (zkratka STT), Stavba a provoz strojů (zkratka SPS), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Elektrotechnika: Automatizace (zkratka AUT), Elektrotechnická měření (zkratka ELM), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Informační technologie: Operační systémy (zkratka OPS), Počítačové sítě (zkratka PCS), Programování a vývoj aplikací (PVA), Databázové systémy (DBS) - žáci si zvolí dva ze čtyř těchto předmětů, další předmět mohou konat jako dobrovolnou maturitní zkoušku; Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.