Maturitní zkoušky

Jarní termín 2021

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2020/2021 byl vydán 16. září 2020. Odkaz na něj je zde. Tento seznam bude platný pro jarní i pro podzimní termín. Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde. Tento vlastní seznam žáci odevzdají do 31. března 2021.

Praktické zkoušky se konaly 26.-28. dubna 2021. 1. opravný termín je stanoven na 24. června 2021.

Písemné práce z českého a anglického jazyka jsou pro tento školní rok zrušeny. 

Didaktické testy jsou naplánovány na dny 24.-26. května 2021. Na rozdíl od minulých let budou hodnoceny pouze prospěl(a) / neprospěl(a). Náhradní test pro žáky pozitivní na koronavirus nebo v karanténě je stanoven na 7.-9. července 2021.

Ústní zkoušky se mohou podle nového opatření MŠMT uskutečnit od 1. června. Termíny jsou stanoveny následovně:

třída E4: 2.-4. června

třída C4: 14.-16. června

třída S4: 10.-11. června

Žáci je konají z těchto předmětů:

Ústní zkoušky v oboru Strojírenství: Strojírenská technologie (zkratka STT), Stavba a provoz strojů (zkratka SPS), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Elektrotechnika: Automatizace (zkratka AUT), Elektrotechnická měření (zkratka ELM), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Informační technologie: Operační systémy (zkratka OPS), Počítačové sítě (zkratka PCS), Programování a vývoj aplikací (PVA) - žáci si zvolí dva ze tří těchto předmětů, třetí předmět mohou konat jako dobrovolnou maturitní zkoušku; Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkouška z předmětů Český jazyk a literatura a Anglický jazyk je nepovinná. 

Složení maturitních komisí pro ústní zkoušky je zde:

třída C4

třída E4

třída S4