Maturitní zkoušky

Jarní termín 2024

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2023/2024 byl vydán 12. září 2023. Odkaz na něj je zde. Tento seznam je platný pro jarní i pro podzimní termín. Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde. Tento vlastní seznam žáci žáci odevzdají do 31. března 2024.

Písemná práce z českého  jazyka je plánována na duben 2024.

Praktické zkoušky se uskuteční také v dubnu 2024.

Didaktické testy jsou plánovány na dny 2.-7. května 2024.

Ústní zkoušky se budou konat v květnu 2024. Složení komise bude v souladu s legislativou zveřejněno minimálně 2 měsíce před jejich zahájením.

Žáci je konají z těchto předmětů:

Ústní zkoušky v oboru Strojírenství: Strojírenská technologie (zkratka STT), Stavba a provoz strojů (zkratka SPS), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Elektrotechnika: Automatizace (zkratka AUT), Elektrotechnická měření (zkratka ELM), Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.

Ústní zkoušky v oboru Informační technologie: Operační systémy (zkratka OPS), Počítačové sítě (zkratka PCS), Programování a vývoj aplikací (PVA), Databázové systémy (DBS) - žáci si zvolí dva ze čtyř těchto předmětů, další předmět mohou konat jako dobrovolnou maturitní zkoušku; Český jazyk a literatura (zkratka CJL), Anglický jazyk (zkratka ANJ) – pro žáky, kteří si tento předmět zvolili.