Jarní termín 2020

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2019/2020 byl vydán 27.9.2019. Odkaz na něj je zde. Tento seznam platí i pro podzimní termín.

Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde.

 

Praktické zkoušky se budou konat 7. září.

 

Didaktické testy budou žáci psát ve dnech 1. až 4. září na spádové škole. Z této školy obdrží také pozvánky.

 

Ústní zkoušky se uskuteční ve všech třídách 9. a 10. září.

 

Složení společné maturitních komise pro ústní zkoušky je zde