Jarní termín 2020

Seznam literárních děl platný pro školní rok 2019/2020 byl vydán 27.9.2019. Odkaz na něj je zde.

Formulář pro vlastní seznam žáka je ke stažení zde.

Písemné zkoušky se uskuteční ve dnech 8. dubna, 30. dubna a 4. až 6. května.

Další informace k maturitám najdete na stránce www.novamaturita.cz .