Projekty

Stejně jako v minulých letech, je naše škola i ve školním roce 2020/2021 zapojena do celé řady projektů

 

Do června 2023 jsme úspěšně dokončili tyto projekty:

EU Peníze středním školám

UNIV 3

Leonardo da Vinci

Už vím, proč chci na techniku - v partnerství s 3. ZŠ Rakovník

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem - našimi partnery bylo 6 základních škol z regionu (4 z Rakovníka a po jedné z Lubné a z Kolešovic)

Pracák není můj osud

Moderní učitel 21. století - zde jsme byli partnery Českého vysokého učení technického v Praze

"10 towns" mezinárodní projekt škol z deseti evropských zemích v rámci programu Erasmus+ KA2

WOBUVET - rovněž v rámci schématu Erasmus+, řešitelem je Krajská hospodářská komora Střední Čechy, dalšími partnery pak komory v Ploiesti (Rumunsko) a Fermo (Itálie).

Šablony pro SŠ a VOŠ 

SPŠEK Rakovník - podpora odborného vzdělávání - velký projekt IROP, v jehož rámci získala naše škola možnost získat vybavení laboratoří, rekonstruovat strojní dílnu a vybavit ji moderními CNC stroji a zajistit plnou konektivitu a bezbariérovost

EU Energy eStory - projekt v rámci programu Erasmus+ KA2, zaměřený na energetické zdroje v Evropské unii

Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje - v tomto projektu jsme byli finančním partnerem. Podpořil práci kroužků, vybudování laboratoře obnovitelných energií a pracoviště internetové bezpečnosti.

Refugee Crisis - Approaching the Next Day - další z mezinárodních projektů Erasmus, zabývající se problematikou imigrace

Active Agents for Embracing Diversity - také projekt Erasmus, zaměřený na prevenci předasných odchodů ze vzdělávání

Šablony pro SŠ a VOŠ II

EDU Play 4.0 - nejnovější z "erasmovských" projektů

Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje II včetně Šablon pro SŠ a VOŠ III

EDUgrant

 

V tomto školním roce realizujeme následující projekty:

Fostering refugeEEs incLusion - mezinárodní projekt zaměřený na podporu žáků přicházzejících z jiných států

Šablony pro SŠ a VOŠ I v novém programovém schématu Jan Amos Komenský

 

Připravujeme se také na zapojení do projektu Implementace dlouhodobého záměru Středočeského kraje a na podání dalších projektů v rámci programu Erasmus+.

 

O jednotlivých projektech se můžete více dozvědět v záložkách.