Stejně jako v minulých letech, je naše škola i ve školním roce 2018/2019 zapojena do celé řady projektů

V minulých letech jsme úspěšně dokončili tyto projekty:

EU Peníze středním školám

UNIV 3

Leonardo da Vinci

Už vím, proč chci na techniku - v partnerství s 3. ZŠ Rakovník

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem - našimi partnery bylo 6 základních škol z regionu (4 z Rakovníka a po jedné z Lubné a z Kolešovic)

Pracák není můj osud

Moderní učitel 21. století - zde jsme byli partnery Českého vysokého učení technického v Praze

"10 towns" mezinárodní projekt škol z deseti evropských zemích v rámci programu Erasmus+ KA2

 WOBUVET - rovněž v rámci schématu Erasmus+, řešitelem je Krajská hospodářská komora Střední Čechy, dalšími partnery pak komory v Ploiesti (Rumunsko) a Fermo (Itálie).

 V tomto školním roce realizujeme následující projekty:

"EU Energy eStory" - projekt v rámci programu Erasmus+ KA2, zaměřený na energetické zdroje v Evropské unii

"Refugee Crisis - Approaching the Next Day" - další z mezinárodních projektů Erasmus, zabývající se problematikou imigrace

 "SPŠEK Rakovník - podpora odborného vzdělávání" - velký projekt IROP, v jehož rámci získala naše škola možnost získat vybavení laboratoří, rekonstruovat strojní dílnu a vybavit ji moderními CNC stroji a zajistit plnou konektivitu a bezbariérovost

"Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje" - v tomto projektu jsme finančním partnerem. Podporuje práci kroužků, vybudování laboratoře obnovitelných energií a pracoviště internetové bezpečnosti

"Šablony pro střední školy" - projekt podporuje vzdělávání a spolupráci učitelů

O jednotlivých projektech se můžete více dozvědět v záložkách.