Truhlář

Kód učebního oboru: 33-56-H/01

Rámcový vzdělávací program: https://www.edu.cz/rvpsov/ciste/33-56-H01.pdf 

Zaměření: Výroba nábytku a zařízení

Tříletý učební obor je zakončený závěrečnými zkouškami. Absolvent získává střední odborné vzdělání.

Učební obor truhlář je tradičním oborem v oblasti zpracování a obrábění dřeva. Během učební doby se žáci seznámí s použitelnými materiály, potřebnými stroji, konstrukcemi a pracovními postupy pro výrobu stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Odborný výcvik probíhá ve velmi dobře vybavené školní dílně, která byla nově zrekonstruována. Ve třetím ročníku dovedou žáci vypracovat podle zadání výrobky, které se osazují na stavbách, nebo se zhotovují na zakázku pro zákazníky. Podle podílu na dané práci jsou žáci finančně odměňováni.

Naši učni oboru truhlář se každoročně zúčastňují celostátních soutěží, ve kterých dosahují velice dobrých výsledků.