Slovo ředitele

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje." Tato slova, která řekl Artemas Ward, jsou stále platná, přestože jejich autor žil před více než dvěma sty lety. Jako motto školy, která chce patřit mezi nejlepší v regionu, se hodí dokonale.

Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku je po mnoho desítek let důležitým pilířem vzdělávání ve městě a jeho širokém okolí. Dlouhá tradice nás zavazuje k tomu, abychom se snažili co nejlépe připravit žáky k dalšímu studiu a pro praxi. V dnešní době, kdy jsou absolventi technických oborů zaměstnavateli velice žádáni, je to zvlášť důležitý úkol.

Chceme být v pravém slova smyslu školou 21. století, školou s nadšenými učiteli, dobrým vybavením a příjemným prostředím, školou poskytující kvalitní podmínky pro studium a zájmové aktivity žáků. K tomuto cíli stále směřujeme - je to dlouhá a někdy i trochu klikatá cesta, která vlastně nikdy nekončí. Pokud se ale každý týden, měsíc a rok o kousek k tomuto cíli posuneme, budeme moci být spokojeni.

Největším oceněním pak pro nás je, když nám žáci a jejich rodiče vysloví podporu a uznání. Stejně tak jsme rádi, když za námi přicházejí nedávní i dříve narození absolventi, kteří mnohdy dosáhli ve své kariéře významných úspěchů.

Vážíme si zpětné vazby, kterou nám svými podněty a zkušenostmi poskytují společnosti a instituce, se kterými úzce spolupracujeme. Přejeme si také, aby veřejnost věděla, čím se zabýváme, co plánujeme, čeho bychom rádi dosáhli - v tomto ohledu chceme být velmi otevřenou školou.

Vzdělání nemá být jen prázdným slovem, vždyť díky němu může mít člověk to, co mu už nikdo nevezme: znalosti, schopnosti, dovednosti. Získat je a umět je využít by mělo být společným cílem našich učitelů, žáků, jejich rodičů a vlastně všech, kteří mají s rakovnickou průmyslovkou něco společného.

Jsme si vědomi, že studium není výsadou jen prvních desítek let života, proto chceme, aby se naše škola stala střediskem celoživotního učení. Myslím, že dobře to vystihl slavný průmyslník Henry Ford: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Je nejlepší v životě zůstat mladý.“

Budete-li častými návštěvníky našich stránek, poznáte, jak se nám daří plnit to, k čemu se zde hlásíme - být nároční a přitom vstřícní, dívat se do budoucnosti a přitom nezapomínat na dnešek, přinášet nové věci a zachovávat to, co se osvědčilo - jednoduše řečeno, patřit k pozitivním ostrovům mezi školami.

RNDr. Jan Jirátko