Studijní obory

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou

23-41-M/01 Strojírenství

26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informační technologie

Všechny tři obory patří mezi velmi perspektivní. Absolventi nemají problém s dalším uplatněním, ať už pokračují ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách nebo přicházejí do praxe. Naopak, ze strany zaměstnavatelů je zájem o vyšší počet absolventů, než můžeme nabídnout.

Výuka se odehrává v moderně vybavených učebnách a laboratořích. Část studijních materiálů je žákům k dispozici na e-learningovém systému školy.

Řada žáků maturitních oborů pobírá hodnotná firemní stipendia, které mohou v souladu s platnými pravidly dosáhnout výše až 5.000 Kč měsíčně.

Pokud Vás zajímají školní vzdělávací plány těchto oborů, můžete si je stáhnout na stránce Školní vzdělávací programy v sekci Úřední deska.

Všechny vzdělávací programy naší školy procházejí častou modernizací, která reaguje na současné trendy a požadavky pracovního trhu.

 

Tříleté obory s výučním listem

23-56-H/01 Obráběč kovů - tento obor nebude v roce 2023 otevírán
23-51-H/01 Strojní mechanik
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Také absolventi učňovských oborů jsou zaměstnavateli vyhledáváni. Řada z nich začíná svou kariéru v našich partnerských firmách.

Výuka je z poloviny teoretická a z poloviny praktická, střídá se týden získávání teoretických poznatků s týdnem odborného výcviku. V teoretické výuce se vyučuje všeobecně vzdělávacím a odborným předmětům, které mají přímý vztah k budoucí řemeslné odbornosti, v odborném výcviku si studenti ve velmi dobře vybavených strojních a elektrotechnických dílnách prověří a zdokonalí své teoretické znalosti.

Žáci tříletého oboru Strojní mechanik jsou zapojeni do krajského stipendijního programu.