logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/000865

Tento program je realizován v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Trvání projektu: 1.4.2018 - 30.6.2020

SPŠ Emila Kolbena byla jedním z finančních partnerů tohoto projektu. Aktivity realizovala v těchto oblastech:

2. Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků

V rámci této aktivity jsme organizovali počítačové kroužky se zaměřením na hardware, který se věnoval především možnostem 3D tisku, a na programování. Součástí práce kroužků byly soutěže v programování pro základní a pro střední školy. Vybudovali jsme také pracoviště pro simulaci internetových rizik, které dovolí vzdělávat žáky a učitele v této oblasti. Vytvořena byla také metodickou skupinu informatiků, proběhl seminář pro využití virtuální reality ve výuce.

3. Podpora polytechnického vzdělávání

Dalšími kroužky, který naše průmyslovka zajišťovala, byly kroužek robotiky a modelářský kroužek. První z nich byl zaměřen na sestavování a programování robotů s použitím stavebnic LEGO Mindstorms, druhý na automobilové modelářství, kde se žáci věnovali konstrukci závodního speciálu Range Rover. Nesmíme zapomenout také na fotografický kroužek, zaměřený na produkční a dokumentární fotografii. Rovněž jsme organizovali exkurze do firem pro žáky ZŠ. Jednou z dílčích aktivit byla čtvrtletní setkání pedagogů k polytechnické výchově. Vytvořili jsme rovněž komunikační platformu pro spolupráci učitelů. 

5. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

Hlavní aktivitou bylo vybudování laboratoře obnovitelných energií, kde mohou žáci experimentovat s různými formami energie. K tomu účelu byly pořízeny funkční jednotky a řada laboratorních přístrojů. Aktivity byly doplněny tematickými workshopy pro učitele a cyklem odborných exkurzí pro žáky naší školy zaměřenými na energetiku.

Projektový tým pracoval ve složení: RNDr. Jan Jirátko - odborný garant, Mgr. Michal Beneš - koordinátor cílové skupiny, Ing. JIndřiška Kopřivová - metodik, Bc. Petr Lelovski a Ing. Bc. Jaroslav Redl - IT specialisté a dále vedoucí kroužků Bc. Josef Kýna, DiS., Bc. Petr Lelovski, Nicholas James Cusack a Vlastimil Beneš. 

Přehled uskutečněných exkurzí

Jak již bylo zmíněno, důležitými aktivitami jsou v projektu odborné exkurze pro základní školy a pro žáky naší průmyslovky. Do ledna 2020 byly naplánovány a uskutečněny tyto:

říjen 2018 - Alpiq Kladno - pro žáky SPŠEK

listopad 2018 - Škoda Auto - pro žáky 3. ZŠ Rakovník

březen 2019 - firmy NKT a Beznoska - pro žáky SPŠEK

květen 2019 - Škoda Plzeň - pro žáky 2. ZŠ Rakovník

květen 2019 - Železárny Hrádek - pro žáky SPŠEK 

listopad 2019 - Jablotron Jablonec - pro žáky 2. ZŠ Rakovník

listopad 2019 - Elektrárna Tušimice - pro žáky SPŠEK

prosínec 2019 - Nexen Tire - pro žáky SPŠEK (2 exkurze)

 

Součástí exkurzí byla vždy návštěva provozu a odborný výklad o způsobech výroby, vývoji a současné situaci firmy. Jsme toho názoru, že praktické ukázky přímo v jednotlivých firmách přináší žákům dobře zapamatovatelné poznatky, které využijí v praxi nebo - v případě žáků základních škol - v rozhodování o další vzdělávací cestě.