Novinky

Seznamy učebnic pro 1. ročníky

2024 17. 7.

Seznamy studijní literatury pro maturitní obory můžete najít níže.

Učebnice pro učňovské obory nejsou jednotně předepsány, jejich případné pořízení řeší vyučující jednotlivých předmětů. Výjimkou jsou tyto pracovní sešity pro 1. ročník oborů Elektrikář-silnoproud a Strojní mechanik:

Matematika pro střední odborná učiliště 1. díl – Čísla, výrazy a počítání s nimi – nakladatelství Didaktis

Matematika pro střední odborná učiliště 3. díl – Planimetrie a trigonometrie – nakladatelství Didaktis

 

Modely základních desek

2024 13. 6.

V rámci předmětu Hardware se žáci třídy C1 pustili do ambiciózního projektu - vytvoření modelů základní desky počítače. Každý tým pracoval s jiným materiálem, což jim nejen umožnilo procvičit si práci s konkrétním materiálem, ale také prohloubit své znalosti o složení a rozměrech základní desky. V pátek 7. června 2024 tuto svoji práci slavnostně zakončili prezentací před porotou složenou z vyučujících IT a vybraných studentů C3.

Předávání maturitních vysvědčení

2024 12. 6.

V letošním roce se slavnostní předávání maturitních vysvědčení konalo v nových prostorách Městské knihovny v Rakovníku. Tato významná událost proběhla za přítomnosti studentů, jejich rodin a pedagogů, kteří přišli podpořit naše čerstvé absolventy.

Mezi významnými hosty byl také Ing. Tomáš Kapsa, vedoucí odboru školství města Rakovník, který ve svém proslovu zdůraznil význam vzdělání a popřál absolventům mnoho úspěchů do budoucího života. Jeho slova motivace a uznání podtrhla slavnostní atmosféru celé akce.

Nové prostory Městské knihovny dodaly události důstojný rámec a poskytly moderní a inspirativní prostředí pro naše studenty, kteří zde obdrželi své maturitní vysvědčení. Tento den byl nejen oslavou jejich dosaženého úspěchu, ale také významným krokem na jejich cestě k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této slavnostní akce, a přejeme našim absolventům mnoho úspěchů v jejich budoucích kariérách i osobním životě.

Projektový den: Rozebrání a sestavení počítače

2024 31. 5.

V pátek 31. května se na Střední průmyslové škole Emila Kolbena, p. o. konal projektový den, během kterého měli žáci třídy C2 příležitost uplatnit své teoretické znalosti v praxi. Žáci byli rozděleni do deseti týmů, přičemž každý tým měl za úkol připravit instalační médium operačního systému Linux Ubuntu, nainstalovat tento operační systém na připravený počítač, následně počítač kompletně rozebrat a znovu sestavit a nakonec vytvořit prezentaci o jednotlivých dílech počítače.

Maturitní zkoušky C4

2024 30. 5.

Ve dnech 27. až 30. května 2024 proběhly na Střední průmyslové škole Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace, ústní maturitní zkoušky ročníku C4, oboru Informační technologie. Žáci tohoto ročníku dosáhli výjimečně dobrých výsledků, které svědčí o vysoké úrovni jejich znalostí a dovedností nejen v oblasti informačních technologií, ale i v obecně vzdělávacích předmětech.

Český jazyk je základním stavebním kamenem naší kultury a komunikace, a proto nás těší, že se naši maturanti meziročně zlepšili v úrovni svých znalostí tohoto předmětu. Anglický jazyk je nezbytným nástrojem pro úspěšnou kariéru v IT a naši studenti opět prokázali, že jsou na mezinárodní úrovni. Výsledky naprosté většiny IT žáků potvrdily jejich schopnost komunikovat a pracovat v anglicky mluvícím prostředí. Vynikající výsledky v této oblasti otevírají našim absolventům dveře k široké škále mezinárodních příležitostí.

Největší důraz je samozřejmě kladen na odborné předměty, které tvoří základ vzdělání našich studentů. Maturanti ročníku C4 prokázali hluboké znalosti a praktické dovednosti v klíčových oblastech informačních technologií. V předmětech jako počítačové sítě, programování, databázové systémy a operační systémy dosáhli meziročně výrazně lepších výsledků, což svědčí o jejich připravenosti na profesionální kariéru v IT oboru.

Dosažené výsledky jsou zásluhou především samotných studentů, ale jsou také důkazem kvalitní práce našich učitelů a podpory ze strany rodičů. Děkujeme proto všem, kteří se podíleli na úspěchu našich maturantů, a věříme, že tato zkušenost je jen začátkem jejich úspěšné cesty.