Novinky

Třídní schůzky prvních ročníků

2023 18. 9.

se budou konat v úterý 19. září od 16 hodin. Těšíme se na účast zákonných zástupců!

Oslavy 140 let školy

2023 10. 9.

Přijďte se podívat!

Opravné maturitní zkoušky (vč. ústních)

2023 23. 8.

Opravná písemná zkouška z CJL se koná v úterý 29. 8. 2023 od 9:00.

Opravná maturitní zkouška z praktických předmětů se koná ve středu 30. 8. 2023 od 8:00 v učebně 202, losování témat již v 7:45.

Ústní maturitní zkoušky v podzimním termínu se konají ve dnech 6. 9. a 7. 9. 2023, maturanti se dostaví na zahájení maturit 6. 9. 2023 v 7:45, učebna 204.

Seznamy učebnic

2023 27. 6.

Exkurze do Židovských muzeí v Praze

2023 16. 6.

V pátek 16. června jsme se ve složení E1, PhDr. et Mgr. Jana Trousilová, Ph.D. a Ing. Václav Němec, MBA vydali na exkurzi po pražském židovském městě a židovských muzeích. Do židovského města jsme vstupovali přes Staroměstské náměstí a náměstí Franze Kafky. Jako první jsme shlédli Maiselovu synagogu, následovala Pinkasova synagoga a Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga, Staronová synagoga a končili jsme Španělskou synagogou. Více než kvalifikovanou průvodkyní nám byla paní doktorka Trousilová, která prohlídku zahájila stručným historickým úvodem a informacemi o působení Židů v českých zemích. Následovaly konkrétní informace jak k židovství, tak ke konkrétním shlédnutým objektům.  

Začali jsme v Maiselově synagoze, která nás okouzlila svou impozantní architekturou a bohatě zdobenými interiéry. Obdivovali jsme zde umělecká díla a vystavené předměty, které přinášely pohled do života pražské židovské komunity.

Pokračovali jsme do Pinkasovy synagogy, která nás zasáhla svou hlubokou emocionální silou. Vnitřek synagogy je věnován památce obětí holokaustu a zdobí ho tisíce jmen holocaustových obětí napsaných na stěnách. Byla to dojemná připomínka tragédie a připomněla nám nutnost uchovávat a ctít památku těch, kteří ztratili život během tohoto temného období dějin.

Následoval Starý židovský hřbitov, který je nejen jedním z nejstarších židovských hřbitovů v Evropě, ale také svědectvím bohaté historie židovského osídlení v Praze. Procházeli jsme mezi starobylými náhrobky, které přinášely příběhy a tradice minulých generací.

Dalším zastavením byla Klausová synagoga, která nás okouzlila svou neoklasicistní architekturou a interiérem zdobeným uměleckými díly. Zde jsme se dozvěděli více o životě pražských židů v minulosti a jejich významu pro kulturní dědictví města.

Následovala Staronová synagoga, která je nejstarší aktivní synagogou v Evropě. Procházeli jsme jejím prostorným interiérem a obdivovali unikátní architekturu. Zde jsme se také dozvěděli o významných událostech, které se v synagoze odehrály.

Naše putování jsme zakončili návštěvou Španělské synagogy, která je považována za jednu z nejkrásnějších synagog v Evropě. Obdivovali jsme její elegantní design a bohatou výzdobu. Španělská synagoga nám připomněla kulturní rozmanitost a historický význam pražské židovské komunity.

Praxe v Katowicích

2023 5. 6.

Vždy v druhé polovině května čeká žáky druhých a třetích ročníků maturitních oborů čtrnáctidenní souvislá praxe. Tento školní rok mělo 35 z nich možnost zúčastnit se praxí v zahraničí, a to konkrétně v polských Katowicích. Pobyt a cesta byly hrazeny z programu Evropské unie Erasmus+, do něhož je naše škola zapojena už od roku 2014. Od loňska přibyla možnost odborných stáží a jsme rádi, že můžeme studentům ukázat, jak to chodí v jiných zemích, a také jim pomoci získat další dovednosti, jako je komunikace v cizím jazyce, práce v týmu, samostatnost atd.

O víkendu mohli studenti vyrazit na výlet do zábavního parku Energylandia, pro zájemce byla připravena exkurze do koncentračního tábora Osvětim. Po práci ve firmách poznávali Katowice a okolí, zahráli si bowling a zaplavali v aquaparku v Tychy.

Upozornění k přijímacím zkouškám

2023 27. 3.

V letošním roce se bohužel opět některé střední školy uchylují při přijímacím řízení k nelegálním praktikám - například vyžadují odevzdání zápisového lístku při převzetí rozhodnutí o přijetí. Upozorňujeme proto všechny zákonné zástupce, že po zveřejnění rozhodnutí školou mají plných 10 pracovních dní na volbu, na kterou školu zápisový lístek odevzdají.