Novinky

Organizace prvních dnů školního roku

2022 31. 8.
1. září zahájíme tradičně nový školní rok. Tento den budou mít 1. ročníky maximálně 4 vyučovací hodiny včetně nahlašování do jídelny, ostatní
ročníky 2 vyučovací hodiny.
 
Umístění tříd v nastávajícím školním roce včetně změn oproti roku minulému je uvedeno v tabulce:

učebna

třída 2021/2022

třída 2022/2023

003

E2 + S2

C1

105

S1

S2

113

E3 + S3

U1

114

C1

C2

115

U1 + U2

U2 + U3

116

E4 + S4

E1

119

---

S1

206

U3

E3+S3

207

C3

C4

209

C4

 

210

E1

E2

214

---

E4+S4

215

C2

C3

Těšíme se na všechny studující!

Podzimní maturitní zkoušky

2022 17. 8.

Podzimní termín profilové maturitní zkoušky na Střední průmyslové škola Emila Kolbena se koná v těchto termínech:

  • Praktická zkouška z odborných předmětů – všechny obory – 6.9.2022 (zahájení v 7:45 učebna 204)
  • Ústní zkoušky S4,E4 – 7.9.2022 (zahájení 7:45 učebna 204)
  • Ústní zkoušky C4      – 8.9.2022 (zahájení 7:45 učebna 204)

Opravné a doklasifikační zkoušky

2022 17. 8.

Opravné a doklasifikační zkoušky na Střední průmyslové škola Emila Kolbena se konají dle rozpisu na výpisech vysvědčení ve dnech 26. 8. 2022 až 31. 8. 2022

Seznam učebnic pro maturitní obory

2022 29. 6.

Na těchto odkazech najdete seznam studijní literatury pro obory s maturitní zkouškou:

Informační technologie - třída C1 zde

Elektrotechnika - třída E1 zde

Strojírenství - třída S1 zde

Prosíme o jejich zajštění do začátku nového školního roku.

Učebnice pro učňovské obory (třída U1) není před začátkem školního roku nutné pořizovat, ve většině případů jsou nahrazeny materiály vytvářenými vyučujícími.

 

 

Škola hrou: Model motherboardu

2022 20. 6.

Žáci třídy C1 se posledních několik hodin zabývali tvorbou modelu základní desky. V rozdělení na týmy zhruba po čtyřech si měli za úkol vybrat originální materiál, ze kterého model základní desky vytvoří tak, aby byl věrný originálu a zároveň se neopakoval.

Ukončení 2. kola přijímacího řízení

2022 9. 6.

Vzhledem k tomu, že kapacita naší školy pro příští rok je zcela zaplněna, prosíme, neposílejte již další přihlášky ke studiu. Rozhodnutí by muselo být vzhledem k této okolnosti záporné. 

Zároveň děkujeme všem, kteří nám dali důvěru!