Novinky

Nový termín informačních schůzek

2020 18.5.

Schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do maturitních i učňovských oborů se uskuteční v pondělí 22. června od 16 hodin v budoucích kmenových učebnách jednotlivých tříd.