Novinky

Třídní schůzky nových 1. ročníků

2022 16. 5.

se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 16 hodin v hlavní budově školy.

Dozvíte se zde potřebné informace ke školnímu roku 2022/2023 a budete se moci zeptat na vše, co vás ke studiu vašich dětí zajímá.

Těšíme se na vás!

Přijímací řízení - kladná rozhodnutí po odvolání

2022 16. 5.

V rámci autoremedury vyhověl ředitel školy níže uvedeným odvoláním proti nepřijetí ke vzdělávání. Uvedeno je číslo spisu, tedy i původního rozhodnutí.

obor 18-20-M/01 Informační technologie: 174, 266, 286, 322, 220.

obor 26-41-M/01 Elektrotechnika: 239

obor 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud: 163, 296, 326, 350, 202, 111.

Zákonní zástupci těchto uchazečů se mohou dostavit k převzetí nového rozhodnutí a odevzdat zápisový lístek. 

Pokud některý ze zákonných zástupců chce odvolání vzít zpět (např. z důvodu, že bylo vyhověno odvolání na jiné škole), prosíme o oznámení této skutečnosti do středy 18. května. 

Výsledky přijímacího řízení

2022 28. 4.

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení - naleznete je na této stránce.

Blahopřejem všem, kteří byli na naši školu přijati, a těším se na ně!

Odesílání informací k přijímacímu řízení

2022 17. 3.

V pátek 18 března rozesíláme sdělení k přijímacímu řízení. Uchazeči o maturitní obory obdrží také pozvánku k přijímacím zkouškám, které se konají 12.  a 13. dubna.

Případné dotazy k průběhu přijímacímu řízení volejte přímo řediteli školy - číslo 606 096 613.