Novinky

Zveřejňujeme kritéria přijímacího řízení

2023 19. 1.

Kritéria pro přijímání uchazečů v roce 2023 jsou zveřejněna na tomto odkazu.

Další informace najdete v sekci "Pro uchazeče".

Těšíme se na všechny zájemce o studium na naší škole!

Přechod na nového dodavatele obědů

2023 19. 1.
Zveřejňujeme harmonogram přechodu SPŠEK z původního dodavatele obědu SZEŠ na nového dodavatele 3. ZŠ Rakovník.
  1. K 20. 1. 2023 bude uzavřen systém strávníků na SZEŠ. Od 20. 1. 2023 již neobjednávejte obědy na další týden. Pokud někdo oběd již objednal, bude mu objednávka zrušena.
  2. Od 19. 1. 2023 již neposílejte peníze na účet SZEŠ.
  3. Zůstatky na účtech u SZEŠ budou vráceny na účet odesílatele.
  4. Od 20. 1. 2023 do 27.1.2023 bude probíhat přeložení databáze strávníků.
  5. Do 27. 1. 2023 obdrží všichni strávníci nové bankovní spojení na nového dodavatele 3. ZŠ Rakovník (číslo účtu, variabilní symbol) a od tohoto data si strávníci budou moci vkládat peníze na tento nový účet.
  6. Ve dnech 23. 1. – 26. 1. 2023 proběhne převod databáze z SZEŠ na 3. ZŠ Rakovník.
  7. Ve dnech 30. 1. – 31. 1. 2023 proběhne testovací výdej na novém připojení.
  8. Od 30. 1. 2023 si budou moci strávníci objednávat obědy na 1. 2. 2023 a dále.
  9. 1. 2. 2023 začne ostrý provoz výdeje obědů.

Dny otevřených dveří 2022

2022 26. 11.

V sobotu 26. listopad 2022 proběhl první den otevřených dveří na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku. Níže můžete zhlédnout několik fotografií. Další dny otevřených dveří nás čekají hned v pondělí 28. listopadu od 8.00 do 13.00 a v úterý 29. listopadu od 13.00 do 18.00.

Projektové dopoledne s Elektronikou

2022 31. 10.
Ve středu 12. října 2022 se uskutečnilo projektové dopoledne s elektronikou. Žáci třídy E3 v rámci tohoto dopoledne provedli sérii experimentů zaměřených na chemické zdroje. V praxi ověřili teoretické znalosti z elektroniky. Při experimentech použili různé materiály (např. Cu nebo Zn) pro sestavení Voltova sloupu a také spoustu plodin (rajská jablka, nakládané okurky, salátové okurky, citrusové plody) jako zdroje elektrického napětí.