Kominík

Kód učebního oboru: 36-56-H/01

Rámcový vzdělávací program: https://www.edu.cz/rvpsov/ciste/36-56-H01.pdf 

Tříletý učební obor je zakončený závěrečnými zkouškami. Absolvent získává střední odborné vzdělání. Tento učební obor je podporován zřizovatelem školy.

Do tohoto učebního oboru se mohou hlásit žáci ze všech krajů ČR, výhodou pro jejich přijetí bude zajištění odborného výcviku žáka v místě bydliště u kvalifikovaného kominíka či kominické firmy.

Jedná se o obor s velmi dobrým uplatněním v praxi. Kvalifikovaných kominíků je nedostatek. Absolvent tohoto učebního oboru je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení. Žáci jsou také připravováni na provádění technické kontroly, nacházení možných požárních rizik, učí se měřit a vypočítat tah komínu a odstraňovat závady. Mohou poskytovat poradenskou činnost pro ekonomické a ekologické vytápění.

Pokud se nebojíte výšek a hledáte zajímavé povolání, je učební obor kominík právě pro vás.