Seznam inspekčních zpráv

Počátek inspekce Konec inspekce Zpráva ke stažení
5.4.2017 12.4.2017 Zpráva
21.02.2011 23.02.2011 Zpráva
12.02.2007 13.02.2007 Zpráva
04.03.2003 06.03.2003 Zpráva
13.09.2000 14.09.2000 Zpráva
09.05.2000 11.05.2000 Zpráva

 

Registr inspekčních zpráv je službou České školní inspekce poskytovanou veřejnosti nad rámec ustanovení školského zákona a obsahuje pouze inspekční zprávy. Případné připomínky ředitele školy k inspekční zprávě jsou podle § 174, odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb. uloženy společně s inspekční zprávou ve škole nebo školském zařízení, jichž se inspekční zpráva týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Na uvedených místech je možné do připomínek ředitele školy k inspekční zprávě nahlédnout.