Tříletý projekt s názvem "JAK na průmyslovce" v rámci operačního programu Jan Ámos Komenský jsme na naší průmyslovce zahájili 1. února 2023, potrvá do 31. ledna 2026.

Registrační číslo projektu je CZ.02.02.XX/00/22_003/0003710, celkové způsobilé výdaje 1.630.950 Kč.

Aktivity, které jsme naplánovali, jsou:

  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ - 334 šablon
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ - 6 šablon
  • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ - 2 šablony.

Tato sestava šablon vyplynula z evaluačního dotazníku. V případě vzdělávání zaměstnanců jde především o zvýšení jazykových kompetencí, což souvisí s rozsáhlými mezinárodními aktivitami školy a plánovanou výukou s prvky CLIL, a o matematické, sociálně-psychologické a environmentální kurzy a workshopy. Inovativní vzdělávání je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, kteří díky nim získají větší motivaci k školní práci. Třetí typ šablon přispěje zejména k integraci žáků - imigrantů z Ukrajiny.

V současné době si 16 našich zaměstnanců zvyšuje jazykové kompetence v kurzech angličtiny, 3 další jsou přihlášeni na environmentální kurzy. Probíhá také vzdělávání žáků z Ukrajiny, kteří na naši školu v uplynulém období nastoupili. Ve dnech 6.-16. března 2024 se uskuteční desetidenní akce na podporu inovativního vzdělávání. 

Aktualizováno: 22.1.2024