Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímání uchazečů naleznete na tomto odkazu.

Dočtete se zde všechno podstatné o podmínkách přijetí.

 

Přihlášky do 1. kola jsme přijímali do 1. března. Přihlášky uchazečů, kteří byli nuceni uprchnout v důsledku války z Ukrajiny, je možné podávat do 5. dubna pro maturitní obory a do 8. dubna pro učňovské obory.

V tomto školním roce budou uchazeči o maturitní obory konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, testy budou zadány centrálně.

Uchazeči o tříleté učňovské obory přijímací zkoušky nekonají.
 

Pro jakékoli dotazy ohledně přijímacího řízení jsme vám k dispozici na čísle 606096613 a na e-mailové adrese j.jiratko@spsrakovnik.cz .