Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímání uchazečů z minulého školního roku naleznete na tomto odkazu. Nová kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2022.

Dočtete se zde všechno podstatné o podmínkách přijetí.

 

Přihlášky do 1. kola jsme přijímali jako obvykle do 1. března.

Vzhledem k průběhu školního roku jsme se ve školním roce 2021/2022 rozhodli vytvořit vlastní - a jednodušší - testy. Šlo o test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů a test z matematiky. Oba testy obsahovaly pouze tzv. uzavřené odpovědi, tedy výběr z možností. Centrálně zadané zkoušky jsme tedy nepoužili. Uchazeči, kteří na naši školu podali dvě přihlášky, konali pouze jednu zkoušku platnou pro oba obory - nevidíme důvod, proč je více zatěžovat. Pokud to předpisy umožní, budeme vlastní testy používat i v dalším období.
 
Ukázkové testy a správná řešení najdete zde: 

Test z matematiky

Správné odpovědi pro test z matematiky

Test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů

Správné odpovědi pro test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů

Všechny otázky jsou uzavřeného typu a hodnotí se jen volba správné odpovědi. V matematice budou mít uchazeči možnost počítat na prázdné papíry. 

Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. 

Otázky jsou různé obtížnosti - nečekáme, že by uchazeči vyřešili všechny.

Čas na vypracování je u každého testu 60 minut - oproti původnímu předpokladu jsme jej prodloužili při zachování stejné obtížnosti. 

 "Ostré" testy budou navíc obsahovat titulní stranu s instrukcemi. 

Uchazeči o tříleté učňovské obory přijímací zkoušky nekonají.
 

Pro jakékoli dotazy ohledně přijímacího řízení jsme vám k dispozici na čísle 606096613 a na e-mailové adrese j.jiratko@spsrakovnik.cz .