Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímání uchazečů pro školní rok 2021/2022 naleznete na tomto odkazu.

Dočtete se zde všechno podstatné o podmínkách přijetí.

Přihlášky do 1. kola jsme přijímali jako obvykle do 1. března.

Vzhledem k průběhu školního roku jsme se rozhodli vytvořit vlastní - a jednodušší - testy. Půjde o test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů a test z matematiky. Oba testy budou obsahovat pouze tzv. uzavřené odpovědi, tedy výběr z možností. Centrálně zadané zkoušky tedy letos nepoužijeme. Řádný termín přijímací zkoušky je 5. května 2021, náhradní termín 12. května 2021. Uchazeči, kteří na naši školu podají dvě přihlášky, konají pouze jednu zkoušku platnou pro oba obory - nevidíme důvod, proč je více zatěžovat.
 
Ukázkové testy a správná řešení najdete zde: 

Test z matematiky

Správné odpovědi pro test z matematiky

Test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů

Správné odpovědi pro test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů

Všechny otázky jsou uzavřeného typu a hodnotí se jen volba správné odpovědi. V matematice budou mít uchazeči možnost počítat na prázdné papíry. 

Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. 

Otázky jsou různé obtížnosti - nečekáme, že by uchazeči vyřešili všechny.

Čas na vypracování je u každého testu 60 minut - oproti původnímu předpokladu jsme jej prodloužili při zachování stejné obtížnosti. 

 "Ostré" testy budou navíc obsahovat titulní stranu s instrukcemi. 

 
Rozhodnutím ředitele školy jsou zrušeny přijímací zkoušky v oboru 23-41-M/01 Strojírenství, přijati budou všichni uchazeči.
 
Uchazeči o tříleté učňovské obory přijímací zkoušky nekonají.
 
V souladu s opatřením MŠMT do průměru započítáváme pouze 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, resp. 1. pololetí tercie a 1. pololetí kvarty pro uchazeče z nižšího stupně gymnázií. Připomínáme, že toto opatření nedovoluje použít známky z konce školního roku 2019/2020.

Pro jakékoli dotazy ohledně přijímacího řízení jsme vám k dispozici na čísle 606096613 a na e-mailové adrese j.jiratko@spsrakovnik.cz .