Kritéria pro přijímání uchazečů pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněna do 31.1.2021. 

Předpokládáme, že termín pro podání přihlášek do 1. kola bude opět do 1.3.2021.