Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímání uchazečů pro rok 2024 budou zveřejněna nejpozději v průběhu ledna v návaznosti na změny avizované ministerstvem.  Naleznete je v odkazu na tomto místě.

Dočtete se zde všechno podstatné o podmínkách přijetí.

Přihlášky do 1. kola budeme přijímat do 1. března, pokud nebude v důsledku změny zákona stanoveno jiné datum.

V tomto školním roce budou uchazeči o maturitní obory konat přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, testy budou zadány centrálně.

Uchazeči o tříleté učňovské obory budou konat školní přijímací zkoušku.
 

Pro jakékoli dotazy ohledně přijímacího řízení jsme vám k dispozici na čísle 606096613 a na e-mailové adrese j.jiratko@spsrakovnik.cz .