Novinky

Ústní maturitní zkoušky

2024 14. 5.

Zahájení ústních maturit bude probíhat pro třídy v následující čas v místnosti:

 

Třída Datum a čas Místnost
E4 20.5.2024 v 7:30 204
S4 23.5.2024 v 7:30 204
C4 27.5.2024 v 7:30 204

 

Zahájení ústních maturit se účastní všichni žáci, kteří konají maturitní zkoušku (i když jí podle plánu nekonají daný den).

Možná výjimka je pouze v případě opravných zkoušek po dohodě se zástupcem ředitele Ing. Redlem.

Plavecká soutěž měst

2023 9. 10.

Ve středu 4. října 2023 se v městském bazénu konala „plavecká soutěž měst“ (Každý, kdo se chce zapojit do soutěže, musí uplavat 100 m libovolným způsobem. Měří se čas a ten se pak přepočítá na body pro město. Poté se určí pořadí měst dle bodů).

Město Rakovník podpořili i studenti naší školy. K žákům, kteří se přihlásili dobrovolně se přidali ti, co měli v tento den hodiny tělesné výchovy a šli jsme plavat.

Za naši školu podpořilo město celkem 72 studentů včetně učitelů tělesné výchovy. Dle informací od zaměstnanců bazénu jsme byli škola s největší účastí.

Tímto bych chtěl všem „plavcům“ poděkovat za podporu města a zároveň pochválit za pěkné časy, kterými se v bazénu prezentovali.

 

Bc. Jan Křikava

Projektové dopoledne s Elektronikou

2022 31. 10.
Ve středu 12. října 2022 se uskutečnilo projektové dopoledne s elektronikou. Žáci třídy E3 v rámci tohoto dopoledne provedli sérii experimentů zaměřených na chemické zdroje. V praxi ověřili teoretické znalosti z elektroniky. Při experimentech použili různé materiály (např. Cu nebo Zn) pro sestavení Voltova sloupu a také spoustu plodin (rajská jablka, nakládané okurky, salátové okurky, citrusové plody) jako zdroje elektrického napětí.
 

Škola hrou: Model motherboardu

2022 20. 6.

Žáci třídy C1 se posledních několik hodin zabývali tvorbou modelu základní desky. V rozdělení na týmy zhruba po čtyřech si měli za úkol vybrat originální materiál, ze kterého model základní desky vytvoří tak, aby byl věrný originálu a zároveň se neopakoval.

Letošní obhajoby ročníkových prací

2021 31. 5.

Ve druhém roce studia na naší škole musí naši studující sepsat a obhájit svou ročníkovou práci. Jedná se o jednu z podmínek pro postup do dalšího ročníku. Témata prací jsou každoročně vypisována vyučujícími v rámci předmětových komisí, zároveň existuje i možnost zvolit si své vlastní téma, pokud souvisí s obory, které jsou ve škole vyučovány.