Kdo byl Emil Kolben

V současnosti nese naše škola, která vychovává odborníky v technických oborech, jméno jednoho z nejvýznačnějších českých elektrotechniků, vynálezců a podnikatelů Emila Kolbena.

Emil Kolben se opíral o kvalitní technické vzdělání (vystudoval elektrotechniku a strojnictví na německé vysoké škole technické v Praze) a cenné zkušenosti ze studijních zahraničních pobytů. Nejprve navštívil centra průmyslu v Evropě a poté strávil dalších pět let v USA. Zde se prosadil u Thomase Alvy Edisona - v jeho společnosti se stal vedoucím laboratoří. Ve sporu o střídavý nebo stejnosměrný proud se pak přiklonil k názorům  Nikoly Tesly, s nímž jej pak pojilo přátelství až do konce života. 

Svých rozsáhlých vědomostí a zkušeností ve všech odvětvích silnoproudé elektrotechniky využil po návratu do vlasti k založení továrny Kolben a spol. a později největšího československého elektrotechnického podniku se světoznámou značkou ČKD, podniku, který, dle dobového sloganu, vyráběl „vše, od špendlíku po lokomotivu“. Stal se tak tvůrcem moderní elektrotechnické továrny a strůjcem velkolepého podnikání, které ovlivnilo hospodářský vývoj v českých zemích na celá desetiletí dopředu.

S rakovnickým okresem jej pojí jedna z prvních instalací rozvodů střídavého proudu v Čechách ve slabeckém mlýně před více než sto lety. Tuto událost připomíná ve své expozici Elektroskanzen ve Šlovicích.

Bohužel, neblahý vývoj koncem 30. let se projevil i v osudu Emila Kolbena. Po okupaci Československa byl nejprve nucen vzdát se svých pozic v podniku a odborných společnostech a v roce 1943 byl ve svých 80 letech násilně deportován do Terezína, kde za několik týdnů zemřel.