Jméno, příjmení, kontakt Funkce Kabinet

RNDr. Jan Jirátko
606 096 613
j.jiratko@spsrakovnik.cz

ředitel,
ICT koordinátor/metodik

118

Ing. Jindřiška Kopřivová
606 096 636
j.koprivova@spsrakovnik.cz

statutární zástupkyně ředitele,
preventistka, třídní E1

110

Ing. Bc. Jaroslav Redl
606 095 642

j.redl@spsrakovnik.cz

 

zástupce ředitele, předseda PK elektrotechniky 109
Ing. Alena Adensamová
727 886 687

a.adensamova@spsrakovnik.cz

předsedkyně předmětové komise přírodovědné, třídní S3 101
Bc. Robert Beckl
603 961 454

r.beckl@spsrakovnik.cz

  206.1
Mgr. Michal Beneš
606 095 462

m.benes@spsrakovnik.cz

projektový manažer 217

Nicholas James Cusack

n.cusack@spsrakovnik.cz 

  102

Kamila Cusacková

k.cusackova@spsrakovnik.cz

  102

Ing. Petr Čihař

p.cihar@spsrakovnik.cz 

  217
Václav Doubrava
606 095 896

v.doubrava@spsrakovnik.cz

vedoucí odborného výcviku

041, 022

Lubomír Fojtík

l.fojtik@spsrakovnik.cz 

  048

Ing. Miroslav Huml

m.huml@spsrakovnik.cz 

  112

PhDr. Jiřina Kopřivová
607 220 293

koprivova@spsrakovnik.cz

třídní E4 a S4 101
Mgr. Petr Kounovský, DiS.
606 095 753

p.kounovsky@spsrakovnik.cz

třídní S1 104
Ing. Václav Krob
606 095 551

v.krob@spsrakovnik.cz

třídní U3
211

Bc. Jan Křikava

j.krikava@spsrakovnik.cz

třídní E2 104
Bc. Josef Kýna, DiS.
777 943 372

j.kyna@spsrakovnik.cz

předseda předmětové komise informatiky, třídní C4 203
Mgr. Tereza Kýnová

t.kynova@spsrakovnik.cz

koordinátorka spolupráce s tiskem, třídní C2 103

Mgr. Petra Laubrová
607 184 767

p.laubrova@spsrakovnik.cz

třídní U2  103
Bc. Petr Lelovski
727 886 584

p.lelovski@spsrakovnik.cz

  203
Miroslav Liška

m.liska@spsrakovnik.cz

  022

Mgr. Václav Liška

v.liska@spsrakovnik.cz 

  029
Mgr. Tomáš Erich Lüftner

t.luftner@spsrakovnik.cz

  203
Ing. Bc. Jitka Nechutná
601 563 668

j.nechutna@spsrakovnik.cz

třídní U1 211

Ing. Václav Němec, MBA
607 220 936

v.nemec@spsrakovnik.cz

koordinátor péče o nadání, webová prezentace školy

třídní C1

203 

Mgr. Monika Nguyen 
603 179 004

m.nguyen@spsrakovnik.cz

koordinátorka SOČ 102
Mgr. Petra Píclová
606 095 563

p.piclova@spsrakovnik.cz

koordinátorka mezinárodní spolupráce, třídní E3 102
Mgr. Tereza Provazníková
606 095 643

t.provaznikova@spsrakovnik.cz

PR koordinátorka, předsedkyně PK humanitní, třídní C3

103

Mgr. Daniel Řežábek

d.rezabek@spsrakovnik.cz

  203

Vitalii Shevchuk

v.shevchuk@spsrakovnik.cz    

  048

Mgr. Rostislav Theimer

r.theimer@spsrakovnik.cz 

  101
PhDr. et Mgr. Jana Trousilová, Ph.D.
727 803 134

j.trousilova@spsrakovnik.cz

  206.1

Radovan Volf

r.volf@spsrakovnik.cz

  048
Josef Vrána

j.vrana@spsrakovnik.cz

  022

Ing. Bc. Ivana Žižková
606 095 459

i.zizkova@spsrakovnik.cz

výchovná poradkyně, předsedkyně předmětové komise strojírenství, třídní S2

112