Jméno, příjmení, kontakt Funkce Konzultační hodiny Kabinet

RNDr. Jan Jirátko
606 096 613
j.jiratko@spsrakovnik.cz

ředitel,
ICT koordinátor/metodik

St 1., 2. VH

118

Ing. Jindřiška Kopřivová
606 096 636
j.koprivova@spsrakovnik.cz

statutární zástupkyně ředitele,
preventistka, třídní E1

Po 4., 5. VH

110

Ing. Bc. Jaroslav Redl
606 095 642

j.redl@spsrakovnik.cz

 

zástupce ředitele, předseda PK elektrotechniky St 14.00 - 15.00 109
Ing. Alena Adensamová
727 886 687

a.adensamova@spsrakovnik.cz

předsedkyně předmětové komise přírodovědné, třídní S3 Čt 2. VH, 5. VH 101
Bc. Robert Beckl
603 961 454

r.beckl@spsrakovnik.cz

    206.1
Mgr. Michal Beneš
606 095 462

m.benes@spsrakovnik.cz

projektový manažer Pá 1., 2. VH 217

Nicholas James Cusack

n.cusack@spsrakovnik.cz 

  Po 1. VH, Út 1. VH 102

Kamila Cusacková

k.cusackova@spsrakovnik.cz

  Sudý týden Po 2. VH, St 3. VH
Lichý týden Po 3. VH, St 2. VH
102
Václav Doubrava
606 095 896

v.doubrava@spsrakovnik.cz

vedoucí odborného výcviku

Po 1., 2. VH
Čt 5. VH

041, 022

Lubomír Fojtík

l.fojtik@spsrakovnik.cz 

  St 14.00 - 15.30 048

Ing. Miroslav Huml

m.huml@spsrakovnik.cz 

  Po 5. VH 112

PhDr. Jiřina Kopřivová
607 220 293

koprivova@spsrakovnik.cz

třídní E4 a S4 Po 3., 4. VH 101
Mgr. Petr Kounovský, DiS.
606 095 753

p.kounovsky@spsrakovnik.cz

třídní S1 Út 1., 2. VH 104
Ing. Václav Krob
606 095 551

v.krob@spsrakovnik.cz

třídní U3
St 1., 7. VH 211

Bc. Jan Křikava

j.krikava@spsrakovnik.cz

třídní E2 Út 3. VH
St 2. VH
104
Bc. Josef Kýna, DiS.
777 943 372

j.kyna@spsrakovnik.cz

předseda předmětové komise informatiky, třídní C4 Út 7. VH
St 3. VH
203
Mgr. Tereza Kýnová

t.kynova@spsrakovnik.cz

koordinátorka spolupráce s tiskem, třídní C2 St 5., 6. VH 103

Mgr. Petra Laubrová
607 184 767

p.laubrova@spsrakovnik.cz

třídní U2 Po 3., 5. VH  103
Bc. Petr Lelovski
727 886 584

p.lelovski@spsrakovnik.cz

  Pá 1., 2. VH 203
Miroslav Liška

m.liska@spsrakovnik.cz

  St 1., 2. VH 022

Mgr. Václav Liška

v.liska@spsrakovnik.cz 

  Čt 12.00 - 14.00 029
Mgr. Tomáš Erich Lüftner

t.luftner@spsrakovnik.cz

  Pá 7.00 - 7.30 203
Ing. Bc. Jitka Nechutná
601 563 668

j.nechutna@spsrakovnik.cz

třídní U1 Út 4. VH
Pá 4. VH
211

Ing. Václav Němec, MBA
607 220 936

v.nemec@spsrakovnik.cz

koordinátor péče o nadání, webová prezentace školy

třídní C1

ÚT 1. - 4. VH

203 

Mgr. Monika Nguyen 
603 179 004

m.nguyen@spsrakovnik.cz

koordinátorka SOČ Sudý týden Po 2., 3. VH
Lichý týden Út 1., 4. VH
102
Mgr. Petra Píclová
606 095 563

p.piclova@spsrakovnik.cz

koordinátorka mezinárodní spolupráce, třídní E3 Po 1., 2. VH 102
Mgr. Tereza Provazníková
606 095 643

t.provaznikova@spsrakovnik.cz

PR koordinátorka, předsedkyně PK humanitní, třídní C3

Po 5., 6. VH

103

Mgr. Daniel Řežábek

d.rezabek@spsrakovnik.cz

  Po 6., 7. VH 203

Vitalii Shevchuk

v.shevchuk@spsrakovnik.cz    

  Po 1. VH
Út 1. VH
048

Mgr. Rostislav Theimer

r.theimer@spsrakovnik.cz 

  Po 2. VH
Út 1. VH
101
PhDr. et Mgr. Jana Trousilová, Ph.D.
727 803 134

j.trousilova@spsrakovnik.cz

  Sudý týden Út 3. VH
Lichý týden Út 2. VH
206.1

Radovan Volf

r.volf@spsrakovnik.cz

  Út 4., 5. VH 048
Josef Vrána

j.vrana@spsrakovnik.cz

  Sudý týden Pá 12.00 - 14.00
Lichý týden Čt 13.00 - 15.00
022

Ing. Bc. Ivana Žižková
606 095 459

i.zizkova@spsrakovnik.cz

výchovná poradkyně, předsedkyně předmětové komise strojírenství, třídní S2

Po 3. VH
St 1. VH

112