Školská rada SPŠEK Rakovník pracuje v období 2021-2024 jako šestičlenná

Zástupci zřizovatele jsou Antonín Merhaut (předseda školské rady) a Mgr. Barbora Knotová Vaicová. 

Pedagogický sbor zastupují Ing. Bc. Ivana Žižková a Bc. Petr Lelovski.

Za zákonné zástupce nezletilých žák byla v roce 2023 dovolena Lucie Šteidlová, zletilé žáky zastupuje Michal Macek.

Jednací řád schválený v roce 2021 naleznete zde.

Zápisy ze zasedání najdete v této tabulce:

27. 8. 2018 zápis
31. 10. 2018 zápis
27.8.2019 zápis
21.10.2019 zápis
30.9.2020 zápis
30.10.2020 zápis
30.8.2021 zápis
1.11.2021 zápis
29.8.2022 zápis
10.10.2022 zápis
30.8.2023 zápis
23.10.2023 zápis
18.3.2024 zápis

Školská rada se schází k jednání nejméně 2x ročně, zasedání svolává její předseda. Pravomoci rady jsou dány zákonem. Patří mezi ně například schvalování výročních zpráv, školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, vyjádření k návrhům školních vzdělávacích programů a projednávání inspekčních zpráv. Členové rady mohou také vznášet vlastní podněty a podílet se na zpracování koncepčních záměrů školy.