Školská rada SPŠEK Rakovník pracuje v období 2018-2021 jako šestičlenná

Zástupci zřizovatele jsou Antonín Merhaut (předseda školské rady) a Mgr. Zdeněk Brabec. 

Pedagogický sbor zastupují Ing. Bc Ivana Žižková a Bc. Petr Lelovski.

Za zákonné zástupce nezletilých žák byl zvolen Radek Hornof, zletilé žáky zastupuje Stanislav Dašek.

Volební řád je zveřejněn zde.

Jednací řád naleznete zde.

Zápisy ze zasedání najdete v této tabulce:

27. 8. 2018 zápis
31. 10. 2018 zápis
27.8.2019 zápis
21.10.2019 zápis

Školská rada se schází k jednání nejméně 2x ročně, zasedání svolává její předseda. Pravomoci rady jsou dány zákonem. Patří mezi ně například schvalování výročních zpráv, školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, vyjádření k návrhům školních vzdělávacích programů a projednávání inspekčních zpráv. Členové rady mohou také vznášet vlastní podněty a podílet se na zpracování koncepčních záměrů školy.