Školská rada SPŠEK Rakovník pracuje v období 2021-2024 jako šestičlenná

Zástupci zřizovatele jsou Antonín Merhaut (předseda školské rady) a Mgr. Barbora Knotová Vaicová. 

Pedagogický sbor zastupují Ing. Bc. Ivana Žižková a Bc. Petr Lelovski.

Za zákonné zástupce nezletilých žák byla zvolena Kamila Cusacková, zletilé žáky zastupoval do června 2023 Václav Kašpar.

Jednací řád schválený v roce 2021 naleznete zde.

Zápisy ze zasedání najdete v této tabulce:

27. 8. 2018 zápis
31. 10. 2018 zápis
27.8.2019 zápis
21.10.2019 zápis
30.9.2020 zápis
30.10.2020 zápis
30.8.2021 zápis
1.11.2021 zápis
29.8.2022 zápis
10.10.2022 zápis
30.8.2023 zápis

Školská rada se schází k jednání nejméně 2x ročně, zasedání svolává její předseda. Pravomoci rady jsou dány zákonem. Patří mezi ně například schvalování výročních zpráv, školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, vyjádření k návrhům školních vzdělávacích programů a projednávání inspekčních zpráv. Členové rady mohou také vznášet vlastní podněty a podílet se na zpracování koncepčních záměrů školy. 

Na podzim roku 2024 se uskuteční doplňovací volby na místo zástupce zletilých žáků.