Novinky

Výlet Rokytnice nad Jizerou C1

2024 28. 6.

Třída C1 se nedávno vrátila z nezapomenutelného výletu, který spojil přírodní krásy Krkonoš s historickou atmosférou Prahy. Tento třídenní výlet organizovaný třídním vyučujícím Václavem Němcem, odborným poradcem v tématu pěších výšlapů a Krkonoš Petrem Lelovskim a asistentkou Lucií Košařovou se vyznačoval nádhernými výhledy, procvičováním kuchařských schopností a nezapomenutelnými zážitky.

Exkurze ČEZ Ledvice

2024 30. 4.

Dvě třídy naší školy – U2 a E2 absolvovaly exkurzi do tepelné elektrárny ČEZ Ledvice v Ústeckém kraji.  

Původní záměr byla vodní elektrárna Štěchovice, avšak po onemocnění pana průvodce jsme narychlo měnili program a musíme zaměstnancům Infocentra v Ledvicích poděkovat za ochotu nám udělat náhradní program. Prohlédli jsme si areál s transformátory a dopravníky, částečně i kotel hlavního bloku a nejlepším zážitkem byla vyhlídková terasa na střeše ve výšce 140 metrů s výhledy do dolů a zrekultivované krajiny. Zajímavá byla také prohlídka čističky odpadních vod s malou vodní turbínou pro výrobu elektřiny a chov ryb v nádržích vyčištěné vody.

Exkurze C2 do ŠKODA AUTO

2023 17. 3.
V pátek 17. 3. 2023 se žáci třídy C2 se dvěma vyučujícími vydali na exkurzi do firmy ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Po cestě již Václav Němec, s ohledem na svoje dřívější působení ve firmě, seznámil žáky se základními milníky vývoje firmy. Na místě žáci absolvovali prohlídku vybraných výrobních prostor firmy (lisovna, svařovna), kde mohli spatřit na vlastní oči zcela automaticky vykonávané výrobní procesy, čímž si zvýšili interní motivaci ke studiu především předmětu IOT. Dalším bodem programu byla komentovaná prohlídka ŠKODA AUTO Muzea včetně depozitáře, kde žáci prošli celou historií firmy začínající s výrobou kol Slavia pod názvem Laurin a Klement.
 

e-Salon 2022

2022 14. 11.

Žáci tříd E3, C3 a E4 se v pátek 11. listopadu 2022 zúčastnili veletrhu čisté mobility, technologií a řešení pro e-mobilitu v pražských Letňanech. Žáci si prohlédli osobní i nákladní automobily využívající elektrické pohony, mohli se zúčastnit přednášky na téma e-mobilita a diskutovali se zástupci jednotlivých značek.

Exkurze U1, U2 do elektrárny Ledvice

2022 2. 6.

Prvního června se třídy U1 a U2 vydali na exkurzi do tepelné elektrárny ČEZ v Ledvicích. Ledvice se nacházejí mezi městy Bílina a Teplice v severozápadních Čechách. Elektrárna se kromě výroby elektrické energie zabývá výrobou tepla, které dodává především do Bíliny a Teplic. Žáci měli možnost shlédnout vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, který z elektrárny tvoří jednu z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě.

Exkurze Techmania

2021 8. 10.

Dne 7.10.2021 se třídy E1,S1,C1, E2 a U2 účastnily exkurze v Techmanii Science Center v Plzni. Tento den si užili nejen žáci, ale i učitelé, kteří si většinu exponátů z kategorií Edutorium, člověk a zvíře, vodní svět, pod hladinou či z expozice vesmír také vyzkoušeli. Níže se můžete podívat na několik fotografií z této exkurze.