Novinky

Informace pro rodiče a studující k testování

2021 9. 4.

Čtěte prosím důležité sdělení.

Nový termín školní přijímací zkoušky

2021 17. 3.

je v souladu s opatřením MŠMT stanoven na středu 5. května 2021, náhradní termín pak na středu 12. května 2021.

Připomínáme, že v učňovských oborech se přijímací zkoušky nekonají.

V oborech Strojírenství a Strojní mechanik budou přijati všichni uchazeči. 

Informační dopisy uchazečům odesíláme v pátek 19. března.  

Nový termín pro odevzdání ročníkových prací

2021 12. 3.

je stanoven na 30. dubna z důvodu pokračujícího omezení ve výuce.

Vzorové přijímací testy

2021 25. 2.

Slíbili jsme zveřejnění do konce února - a tady jsou.

Výuka od 1. února

2021 28. 1.

bude pokračovat v dosavadní podobě, tedy plně distančně. O případných změnách vás budeme včas informovat.