Exkurze do Židovských muzeí v Praze

16. 06. 2023

V pátek 16. června jsme se ve složení E1, PhDr. et Mgr. Jana Trousilová, Ph.D. a Ing. Václav Němec, MBA vydali na exkurzi po pražském židovském městě a židovských muzeích. Do židovského města jsme vstupovali přes Staroměstské náměstí a náměstí Franze Kafky. Jako první jsme shlédli Maiselovu synagogu, následovala Pinkasova synagoga a Starý židovský hřbitov, Klausová synagoga, Staronová synagoga a končili jsme Španělskou synagogou. Více než kvalifikovanou průvodkyní nám byla paní doktorka Trousilová, která prohlídku zahájila stručným historickým úvodem a informacemi o působení Židů v českých zemích. Následovaly konkrétní informace jak k židovství, tak ke konkrétním shlédnutým objektům.  

Začali jsme v Maiselově synagoze, která nás okouzlila svou impozantní architekturou a bohatě zdobenými interiéry. Obdivovali jsme zde umělecká díla a vystavené předměty, které přinášely pohled do života pražské židovské komunity.

Pokračovali jsme do Pinkasovy synagogy, která nás zasáhla svou hlubokou emocionální silou. Vnitřek synagogy je věnován památce obětí holokaustu a zdobí ho tisíce jmen holocaustových obětí napsaných na stěnách. Byla to dojemná připomínka tragédie a připomněla nám nutnost uchovávat a ctít památku těch, kteří ztratili život během tohoto temného období dějin.

Následoval Starý židovský hřbitov, který je nejen jedním z nejstarších židovských hřbitovů v Evropě, ale také svědectvím bohaté historie židovského osídlení v Praze. Procházeli jsme mezi starobylými náhrobky, které přinášely příběhy a tradice minulých generací.

Dalším zastavením byla Klausová synagoga, která nás okouzlila svou neoklasicistní architekturou a interiérem zdobeným uměleckými díly. Zde jsme se dozvěděli více o životě pražských židů v minulosti a jejich významu pro kulturní dědictví města.

Následovala Staronová synagoga, která je nejstarší aktivní synagogou v Evropě. Procházeli jsme jejím prostorným interiérem a obdivovali unikátní architekturu. Zde jsme se také dozvěděli o významných událostech, které se v synagoze odehrály.

Naše putování jsme zakončili návštěvou Španělské synagogy, která je považována za jednu z nejkrásnějších synagog v Evropě. Obdivovali jsme její elegantní design a bohatou výzdobu. Španělská synagoga nám připomněla kulturní rozmanitost a historický význam pražské židovské komunity.