Doplňovací volby do školské rady

16. 11. 2023

Ve čtvrtek 21. listopadu od 8:00 do 17:30 uskuteční doplňovací volby do školské rady.

Voleni budou

  • zástupce/zástupkyně zletilých žáků;
  • zástupce/zástupkyně zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volit mohou v prvním případě zletilí žáci a žákyně, ve druhém případě zákonní zástupci nezletilých.

Volební lístky budou k dispozici na místě.

Společná volební urna bude umístěna na chodbě v 1. patře školy.

Volba probíhá zakroužkováním čísla u jména vybrané osoby a vhozením lístku do urny.

Děkujeme, že se volby zúčastníte!

Dokument k vyhlášení voleb najdete na tomto odkazu.