Novinky

Nový termín informačních schůzek

2020 18. 5.

Schůzky zákonných zástupců přijatých žáků do maturitních i učňovských oborů se uskuteční v pondělí 22. června od 16 hodin v budoucích kmenových učebnách jednotlivých tříd. 

 

Rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám

2020 18. 5.

Dnes jsme poslali tištěné pozvánky k přijímacím zkouškám do maturitních oborů, které, jak víte, se uskuteční 8. června. Prosíme uchazeče o pozorné přečtení.

Uchazeči si tuto pozvánku vezmou s sebou ke zkouškám.

Zákonným zástupcům, kteří na přihlášce uvedli e-mailovou adresu, budeme pozvánky v průběhu příštích dnů rozesílat také touto cestou.