Letošní obhajoby ročníkových prací

31. 05. 2021

Ve druhém roce studia na naší škole musí naši studující sepsat a obhájit svou ročníkovou práci. Jedná se o jednu z podmínek pro postup do dalšího ročníku. Témata prací jsou každoročně vypisována vyučujícími v rámci předmětových komisí, zároveň existuje i možnost zvolit si své vlastní téma, pokud souvisí s obory, které jsou ve škole vyučovány.

Ve druhém roce studia na naší škole musí naši studující sepsat a obhájit svou ročníkovou práci. Jedná se o jednu z podmínek pro postup do dalšího ročníku. Témata prací jsou každoročně vypisována vyučujícími v rámci předmětových komisí, zároveň existuje i možnost zvolit si své vlastní téma, pokud souvisí s obory, které jsou ve škole vyučovány.

Studující se své ročníkové práci věnují během téměř celého školního roku, a to zejména v rámci předmětu Tvorba odborného textu; své psaní však konzultují i přímo se svými konzultanty a konzultantkami z řad našich vyučujících. Cílem této snahy je naučit studující pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat a správně citovat převzaté informace, a zejména naučit je samostatně sepsat odborný text se všemi jeho náležitostmi tak, jak to od nich bude v budoucnu vyžadováno například při studiu na vysoké škole.

Obhajoby ročníkových prací 2021

Na fotografiích vidíme záběry z letošních obhajob ročníkových prací, které proběhly 26. a 27. května 2021. Studující zde během svých prezentací představují svou ročníkovou práci tříčlenné komisi, skládající se z vyučujících daných oborů. Po skončení prezentace se student či studentka dozví, jak si při psaní ročníkové práce i při jejím prezentování vedli, případně kde se dopustili chyb, a nakonec odcházejí s celkovou známkou, která je jim zapsána i na vysvědčení.