Zveřejňujeme správné řešení přijímacích testů

05. 05. 2021

Už dnes se mohou uchazečky a uchazeči podívat, jestli jejich odpovědi byly správné:

Matematika - zde

Český jazyk a obecné studijní předpoklady - zde

Správné odpovědi jsou v obou testech vyznačeny šedou barvou.

Všechny testy už máme také opravené a obodované, výsledky však můžeme oficiálně zveřejnit na webové stránce školy a na vývěsce až 19. května.