UŠI WebKemp 2.0

30. 04. 2024

V období od 28. dubna do 30. dubna se konal inspirativní a produktivní webový kemp, pořádaný Unii škol inovativních (UŠI), který přinesl nejen nové poznatky, ale také vytvořil prostor pro vytváření nových webových stránek pro UŠI. Tento kemp se konal pod taktovkou VOŠ a SPŠ Jičín, ve spolupráci se zástupci Smíchovské SPŠaG, Gymnázia Jana Keplera, GJJ Litoměřice a naší SPŠEK Rakovník, kteří sdíleli své znalosti a dovednosti a společně pracovali na vytvoření moderního a funkčního řešení pro nový webUŠI.

První den: Příprava a plánování

První den začal příjezdem účastníků do Domova mládeže v Jičíně, kde bylo zajištěno jejich ubytování. Večer probíhala diskuze o dalším vývoji webové stránky společně se zástupcem PR týmu UŠI. Tato diskuse poté, co nám bylo oznámena nutnost zrušit 80% již vytvořených stránek, pozitivně nabídla příležitost k vzájemnému sdílení nápadů a stanovení směru dalšího vývoje.

Druhý den: Praktická práce a exkurze

Druhý den začal brzkou snídaní, po níž následovalo uvítání ředitelkou školy ve školní budově. Poté se účastníci ponořili do praktické práce na tvorbě webové stránky. Během oběda měli studenti možnost relaxovat a následně se účastnit dobrovolné exkurze do centra města Jičín. Po návratu se opět vrátili k práci na webovém projektu, přičemž v průběhu odpoledne měli možnost nahlédnout do FABLAB dílny a inspirovat se moderními technologiemi na VOŠ a SPŠ Jičín.

Třetí den: Dokončení a zhodnocení

Poslední den kempu byl věnován dalšímu pokračování v práci na webové stránce a naplánování daších akcí. Po ranní snídani se účastníci opět sešli ve školní budově a pokračovali v práci na svých projektech. Po obědě následovalo závěrečné zhodnocení, při kterém účastníci prezentovali své výstupy a sdíleli své zkušenosti z kempu.