Zpřísnění pravidel od 14.10.

13. 10. 2020

Na základě usnesení vlády z 12. října se dále omezuje provoz středních škol. Citujeme:

"omezuje se provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní
přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona"

Znamená to, že po dobu následujících 14 dnů, tedy do mimořádných "kovidových" prázdnin, nebude moci probíhat ani praktická výuka ve školních prostorách. 

Odborného výcviku ve firmách se toto opatření nedotýká.