Seznam nářadí pro učňovské obory

26.06.2019

Seznam nářadí pro obory Elektrikář-silnoproud a Strojní mechanik najdete v tomto dokumentu.

Žáci si nářadí pořizují sami.

Připomínáme také zákonným zástupcům budoucích učňů, aby sdělili do kanceláře školy (pokud jste tak zatím neučinili) velikost oděvu a obuvi - toto vybavení jim škola zakoupí. Informaci prosíme posílejte e-mailem na adresu a.kucerova@spsrakovnik.cz   .