Přijímací řízení - odpovědi na otázky

14. 03. 2023

Kdy budete posílat pozvánky k přijímacím zkouškám?

Dopisy s pozvánkami odešleme spolu s informačním dopisem hned následující den po jejich zpřístupnění organizací CERMAT - podle plánu k němu dojde do 17. března. Ve stejný den zašleme informační dopisy také uchazečům o obory ukončené závěrečnou zkouškou (tedy tříleté učňovské).

 

Proč nepošlete dříve informační dopisy pro uchazeče o učňovské obory?

Vzhledem k tomu, že řada uchazečů má přihlášku jak do tříletého, tak maturitního oboru, nebyl by takový postup efektivní.

 

Kdy se budou konat přijímací zkoušky do maturitních oborů?

První termín je stanoven na 13. dubna, 2. termín na 14. dubna - je to stejné na všech školách s výjimkou uměleckých a s výjimkou víceletých gymnázií.

 

Kdy se dozvíme, jestli byl uchazeč přijat?

Maturitní obory: organizace CERMAT zpřístupní škole hodnocení přijímacích zkoušek nejpozději 28. dubna, rozhodnutí pak musí být zveřejněno do dvou pracovních dnů - v naší škole to bude hned následující den. 

Učňovské obory: výsledky lze oznámit v termínu od 22. do 29. dubna. Vzhledem k souběhu přihlášek je zveřejníme současně s výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů. 

 

Kde se můžeme dozvědět další podrobnosti?

Napište nebo zavolejte přímo řediteli školy, nejlépe před 8. hodinou ráno nebo v odpoledních hodinách - e-mail j.jiratko@spsrakovnik.cz, telefon 606 096 613.