Novinky

Další prodloužení distanční výuky

2020 29. 10.

V souladu s platnými opatřeními bude od pondělí 2. listopadu pokračovat distanční výuka, a to v teoretických předmětech i v předmětech praktického vyučování.

Datum ukončení této mimořádné situace není v současné době známo. 

Nadále budeme našim studujícím poskytovat online výuku v rozsahu běžného rozvrhu.

Prodloužení distanční výuky

2020 9. 10.

Na základě nařízení vlády jsme nuceni prodloužit distanční výuku teoretických předmětů minimálně do konce října.

Další změnou je úprava organizace školního roku ministerstvem - vyhlášení dalších dvou dnů školních prázdnin na 26. a 27. října.

Předání přístupových údajů k Bakalářům

2020 1. 10.
Zákonní zástupci studujících 1. ročníků se mohou dostavit pro své přístupové údaje denně v době 7:00-11:30 a 12:00-14:00 do kanceláře školy.