Novinky

Opravné a doklasifikační zkoušky

2022 17. 8.

Opravné a doklasifikační zkoušky na Střední průmyslové škola Emila Kolbena se konají dle rozpisu na výpisech vysvědčení ve dnech 26. 8. 2022 až 31. 8. 2022

Seznam učebnic pro maturitní obory

2022 29. 6.

Na těchto odkazech najdete seznam studijní literatury pro obory s maturitní zkouškou:

Informační technologie - třída C1 zde

Elektrotechnika - třída E1 zde

Strojírenství - třída S1 zde

Prosíme o jejich zajštění do začátku nového školního roku.

Učebnice pro učňovské obory (třída U1) není před začátkem školního roku nutné pořizovat, ve většině případů jsou nahrazeny materiály vytvářenými vyučujícími.

 

 

Škola hrou: Model motherboardu

2022 20. 6.

Žáci třídy C1 se posledních několik hodin zabývali tvorbou modelu základní desky. V rozdělení na týmy zhruba po čtyřech si měli za úkol vybrat originální materiál, ze kterého model základní desky vytvoří tak, aby byl věrný originálu a zároveň se neopakoval.

Ukončení 2. kola přijímacího řízení

2022 9. 6.

Vzhledem k tomu, že kapacita naší školy pro příští rok je zcela zaplněna, prosíme, neposílejte již další přihlášky ke studiu. Rozhodnutí by muselo být vzhledem k této okolnosti záporné. 

Zároveň děkujeme všem, kteří nám dali důvěru! 

Třídní schůzky nových prvních ročníků

2022 16. 5.

se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 16 hodin v hlavní budově školy.

Dozvíte se zde potřebné informace ke školnímu roku 2022/2023 a budete se moci zeptat na vše, co vás ke studiu vašich dětí zajímá.

Těšíme se na vás!

Krátké přerušení provozu jídelny

2022 23. 5.

Ve čtvrtek 2. června bude výdejna obědů mimo provoz. Tento den zde bude odborná firma instalovat klimatizační jednotku pro vytápění a chlazení.

Na zmíněné datum tedy nebude možné objednat oběd. 

Přijímací řízení - kladná rozhodnutí po odvolání

2022 16. 5.

V rámci autoremedury vyhověl ředitel školy níže uvedeným odvoláním proti nepřijetí ke vzdělávání. Uvedeno je číslo spisu, tedy i původního rozhodnutí.

obor 18-20-M/01 Informační technologie: 174, 266, 286, 322, 220.

obor 26-41-M/01 Elektrotechnika: 239

obor 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud: 163, 296, 326, 350, 202, 111.

Zákonní zástupci těchto uchazečů se mohou dostavit k převzetí nového rozhodnutí a odevzdat zápisový lístek. 

Pokud některý ze zákonných zástupců chce odvolání vzít zpět (např. z důvodu, že bylo vyhověno odvolání na jiné škole), prosíme o oznámení této skutečnosti do středy 18. května. 

Výsledky přijímacího řízení

2022 28. 4.

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení - naleznete je na této stránce.

Blahopřejem všem, kteří byli na naši školu přijati, a těším se na ně!

Odesílání informací k přijímacímu řízení

2022 17. 3.

V pátek 18 března rozesíláme sdělení k přijímacímu řízení. Uchazeči o maturitní obory obdrží také pozvánku k přijímacím zkouškám, které se konají 12.  a 13. dubna.

Případné dotazy k průběhu přijímacímu řízení volejte přímo řediteli školy - číslo 606 096 613.