Novinky

Prodloužení distanční výuky

2020 9. 10.

Na základě nařízení vlády jsme nuceni prodloužit distanční výuku teoretických předmětů minimálně do konce října.

Další změnou je úprava organizace školního roku ministerstvem - vyhlášení dalších dvou dnů školních prázdnin na 26. a 27. října.

Předání přístupových údajů k Bakalářům

2020 1. 10.
Zákonní zástupci studujících 1. ročníků se mohou dostavit pro své přístupové údaje denně v době 7:00-11:30 a 12:00-14:00 do kanceláře školy.