Novinky

Zrušení informační schůzky 4.5.

2020 30. 4.
Vzhledem k tomu, že dosud nemohly proběhnout přijímací zkoušky a že není žádoucí shromažďovat se ve větším počtu osob, je schůzka zákonných zástupců zrušena. O novém termínu Vás budeme včas informovat.

Doplnění k odevzdání zápisového lístku

2020 24. 4.

Informace se týká tříletých oborů.

Vzhledem k dotazům na toto téma uvádíme, že zápisový lístek lze také poslat poštou. Není tedy nutné přicházet do školy osobně.

Upozorňujeme jen na nutnost dodržení termínu 10 pracovních dnů od 22. dubna.

Přijímací řízení do tříletých oborů

2020 21. 4.
proběhne 22. dubna 2020.

Navrhované změny v přijímacích a maturitních zkouškách

2020 23. 3.
Informujeme o navržených změnách důležitých pro studenty a uchazeče.

Upozornění k přihlašování do Bakalářů

2020 17. 3.
Dodatek ke včerejšímu oznámení: žákyně a žáci se do systému Bakaláři musí hlásit pod svým žákovským heslem, nikoli pod heslem rodičů - v opačném případě zprávy a zadání neuvidí. V případě potíží s přihlašováním kontaktujte prosím kolegu Josefa Kýnu (e-mail: j.kyna@spsrakovnik.cz , telefon: 777 943 372), je připraven vám v co nejkratší době pomoci.