Novinky

Dny otevřených dveří 2022

2022 26. 11.

V sobotu 26. listopad 2022 proběhl první den otevřených dveří na Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku. Níže můžete zhlédnout několik fotografií. Další dny otevřených dveří nás čekají hned v pondělí 28. listopadu od 8.00 do 13.00 a v úterý 29. listopadu od 13.00 do 18.00.

Projektové dopoledne s Elektronikou

2022 31. 10.
Ve středu 12. října 2022 se uskutečnilo projektové dopoledne s elektronikou. Žáci třídy E3 v rámci tohoto dopoledne provedli sérii experimentů zaměřených na chemické zdroje. V praxi ověřili teoretické znalosti z elektroniky. Při experimentech použili různé materiály (např. Cu nebo Zn) pro sestavení Voltova sloupu a také spoustu plodin (rajská jablka, nakládané okurky, salátové okurky, citrusové plody) jako zdroje elektrického napětí.
 

Organizace prvních dnů školního roku

2022 31. 8.
1. září zahájíme tradičně nový školní rok. Tento den budou mít 1. ročníky maximálně 4 vyučovací hodiny včetně nahlašování do jídelny, ostatní
ročníky 2 vyučovací hodiny.
 
Umístění tříd v nastávajícím školním roce včetně změn oproti roku minulému je uvedeno v tabulce:

učebna

třída 2021/2022

třída 2022/2023

003

E2 + S2

C1

105

S1

S2

113

E3 + S3

U1

114

C1

C2

115

U1 + U2

U2 + U3

116

E4 + S4

E1

119

---

S1

206

U3

E3+S3

207

C3

C4

209

C4

 

210

E1

E2

214

---

E4+S4

215

C2

C3

Těšíme se na všechny studující!

Podzimní maturitní zkoušky

2022 17. 8.

Podzimní termín profilové maturitní zkoušky na Střední průmyslové škola Emila Kolbena se koná v těchto termínech:

  • Praktická zkouška z odborných předmětů – všechny obory – 6.9.2022 (zahájení v 7:45 učebna 204)
  • Ústní zkoušky S4,E4 – 7.9.2022 (zahájení 7:45 učebna 204)
  • Ústní zkoušky C4      – 8.9.2022 (zahájení 7:45 učebna 204)