Částečná distanční výuka od 5.10.

01.10.2020

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se bude teoretická výuka všech ročníků od 5. října do 18. října uskutečňovat distanční formou.

V souladu s aktuálním zněním zákona jsou studující povinni se účastnit této výuky, absence musí být omlouvány. 

Odborná praxe a odborný výcvik budou nadále probíhat v prostorách školy za dodržení dosavadních hygienických pravidel. 

Rakovnický okres je sice stále označen zelenou barvou, ale KHS rozhodla o jednotném postupu v celém Středočeském kraji. Znění nařízení si můžete přečíst zde.